EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2012, Cilt 10, Sayı 2, Sayfa(lar) 057-063
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kolorektal Kanserli Olgularda Oksidatif ve Nitrozatif Stres
Sabriye Kaya1, Sevgi Eskiocak2, Hüseyin Ahmet Tezel3, Ali Rıza Soylu3, Hasan Celalettin Ümit3, Sedat Özdemir4, Zeliha Türkyılmaz4
1Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Laboratuvarı, Diyarbakır
2Trakya Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Edirne
3Trakya Üniversitesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Edirne
4Özel Ekol Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, Edirne
Anahtar Sözcükler: Kolorektal kanser; malondialdehid; miyeloperoksidaz; 3-nitrotirozin; nitrik oksit

Amaç: Kolorektal kanserler yaşam kalitesini düşüren, iş-güç kaybına yol açan önemli bir sağlık sorunu olarak günümüzde en sık görülen kanserlerdendir. Birçok kanser tipinde olduğu gibi kolorektal kanser oluşumu ve gelişiminde de oksidatif hasar ve inflamasyonun etkili olduğu düşünülmektedir. Çalışmamızın amacı kolorektal kanserde oksidatif ve nitrozatif stresi incelemek, lökosit aktivasyonu ile ilişkisini ortaya koymaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma gruplarımızı kolorektal kanser tanısı alan hastalar (n=21) ile kontrol grubu olarak sağlıklı kişiler (n=21) oluşturdu. Serum malondialdehid, plazma nitrotirozin, nitrik oksit ve miyeloperoksidaz düzeyleri analiz edildi.

Bulgular: Kolorektal kanserli hasta grubunda serum malondialdehid ve plazma miyeloperoksidaz düzeyleri kontrol grubuna göre artmış olarak bulundu (sırasıyla, p<0.05 ve p<0.01). Plazma nitrotirozin ve nitrik oksit düzeyleri kolorektal kanser grubunda kontrol grubuna göre artmıştı (ikisi de p<0.01). Gruplar ayrı ayrı incelendiğinde kontrol grubundaki parametreler arasında herhangi bir ilişki bulunmazken, kolorektal kanserli olguların plazma nitrik oksit düzeyleri ile plazma nitrotirozin düzeyleri arasında pozitif ilişki (r = 0.569, p<0.01) olduğu görüldü.

Sonuç: Sonuç olarak bu bulgular kolorektal kansinomda oksidatif ve nitrozatif stresin etkili olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca, nitrozatif stresin plazma proteinlerinin oksidasyonuna yol açabileceğini söyleyebiliriz.

Bu çalışma Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir (TÜBAP2009/13)


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim