EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2024, Cilt 22, Sayı 1
17 makale bulundu.
 • Eritrosit Sedimentasyon Hızının Ölçümünde Farklı Otomasyon Sistemlerinin Referans Yöntem ile Karşılaştırılması
       Nalan Akalın, Serap Arıkan, Nagihan Türkeli, Turan Serter
 • Farklı Düzeylerdeki Hemolizin Sodyum Ölçüm Yöntemlerine Etkisi
       Aysun Coşkun1, Hale Aral1, Güvenç Güvenen1, Mustafa Gültepe2
 • Trombinli Hızlı Pıhtılaştırıcı Jelli Tüplerin Kullanımı
       Aram Aslan, Gökçe Aktaş, Ömer Emecen, Hale Aral, Murat Usta, Berrin Berçik İnal, Pınar Tonbaklar Bilgi, Güvenç Güvenen
 • Klinik Biyokimya Laboratuvarlarını Değerlendirme Anketi
       Metin Demir, Serap Çuhadar, Özgür Aslan, Ataman Gönel, Tuna Semerci, Ayşenur Atay, Mehmet Hicri Köseoğlu
 • Klinik Biyokimya Eğitimi ve Uzmanlık Önemini Değerlendirme Anketi
       Özgür Aslan, Metin Demir, Serap Çuhadar, Ayşenur Atay, Mehmet Hicri Köseoğlu
 • Biyokimya Uzmanları İle Sahada Yaşadıkları Sorunlar: Anket Çalışması
       Turgut Önman, Nurdan Özlü Ceylan
 • Mikro RNA ve Kanser
       Barbaros Şahin Karagün, Bülent Antmen, İlgen Şaşmaz, Yurdanur Kılınç
 • Askorbik Asidi Ölçen veya Dirençli olan Stripler: Hangisi Tercih Edilmeli?
       Didem Barlak Keti, Sabahattin Muhtaroğlu, Hatice Saraçoğlu
 • İyon Değiştirici HPLC ile HBA1C Ölçümünde Varyant Hemoglobin İnterferansı
       Fatih Yay, Fatma Uçar, Ali Yalçındağ, Lütfüye Tuba Hancı, Esra Çetin, İsmail Temel
 • Test İstem Panelindeki Lokalizasyon Değişikliklerinin İstenen Tetkik Sayılarını Azaltma Üzerine Etkisi
       Özgür Baykan1, Sema Bülte2
 • Tiroid Fonksiyon Testlerinde Çapraz Reaksiyon: Üçüncü Basamak Merkez Deneyimi
       Esra Fırat Oğuz1, Fatma Meriç Yılmaz2, Turan Turhan1, Canan Topçuoğlu1, Müjgan Ercan Karadağ3
 • Beckman Coulter Yüksek Duyarlıklı Kardiyak Troponin I Ölçümü Üzerine Hemolizin Etkisi
       Bilal İlanbey1, Kenan Güçlü2
 • Hematoloji Analizöründe Çekirdekli Eritrosit Ölçümünün Tıbbi Önemi
       Muhammed Seyithanoğlu, Ayşe Hedef, Burak Tanrıverdi, Işıl Yağmur, Filiz Alkan-Baylan, Fatma İnanç-Tolun, Metin Kılınç
 • Tıbbi Biyokimya Uzmanlarının 1 Yıllık Covid-19 Pandemi Serüveni
       Aliye Çelikkol
 • COVID-19 Pandemisinde Tıbbi Biyokimya Uzmanlık Eğitimi: Bir Anket Çalışması
       Engin Işık, Sembol Yıldırmak, Murat Usta, Ömer Emecen
 • Covid-19 Hastalığında Laboratuvar Parametrelerinin Tanısal Değerinin ROC Eğrisi ile İncelenmesi
       Mehmet Gürbilek1, Çiğdem Damla Deniz2, Mehmet Sinan İyisoy3, Gamze Demirel4, Nahide Baran5, Mehmet Özcan6
 • COVID-19'da Yoğun Bakıma Yatış Riskinin Belirlenmesinde Biyokimyasal Belirteçler
       Meltem Yardim1, Levent Deniz2, Damla Kayalp3, Nilüfer Celik4, Burcu Ulas Kahya5
 •  

  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim