Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2021, Cilt 19, Sayı 2, Sayfa(lar) 139-144
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Beckman Coulter Yüksek Duyarlıklı Kardiyak Troponin I Ölçümü Üzerine Hemolizin Etkisi
Bilal İlanbey1, Kenan Güçlü2
1Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya, Kırşehir, Türkiye
2Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Laboratuvarı, Kırşehir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemoliz; interferans; preanalitik hata; troponin

Amaç: Kardiyak troponinlerin ölçümü akut miyokard enfarktüsünün tanı ve takibinde büyük önem taşımaktadırlar. Seri troponin ölçümlerinin yer aldığı algoritmalar ile miyokard enfarktüs tanısının spesifisitesi artmıştır. Algoritmalarda, miyokard enfarktüs riskini değerlendirmede yer alan troponin cutoff değerlerindeki ölçümlerin güvenilir olması önemlidir. Bu çalışmada, yüksek duyarlıklı kardiyak troponin I (hs cTnI) testinin klinik karar konsantrasyonları üzerine hemolizin etkisini değerlendirmek amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Serum örneklerinden, hs cTnI’nin 99. persentil üst referans değeri (17.5 ng/L) ve Avrupa Kardiyoloji Derneği 2020 kılavuzunda belirtilen yüksek-risk cut-off değeri (50 ng/L) olacak şekilde iki havuz oluşturuldu. Her iki havuza hemoliz indeksi 100’den 1000’e kadar olacak şekilde hemolizat eklendi. Hemolizat eklenmiş serumlarda hs cTnI düzeyleri Beckman Coulter UniCel Dxl 800 immünoassay cihazında ölçüldü. Hemolizden etkilenme düzeyleri yüzde değişim olarak hesaplandı.

Bulgular: Hemoliz nedeniyle hs cTnI değerleri, 99. persentil konsantrasyonunda %3.8’den %20.4’e; yüksek-risk cut-off konsantrasyonunda %4.3’ten %20’ye kadar değişen oranlarda azaldı.

Sonuç: Hemolize örneklerde hs cTnI değerleri azalır, bu azalma yüksek hemoliz değerlerine kadar klinik olarak anlamlı kabul edilmemektedir. Ancak düşük bir hemolizde bile oluşabilecek bir azalmanın klinik karar konsantrasyonlarında hatalı değerlendirmelere yol açabileceği unutulmamalıdır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim