Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2017, Cilt 15, Sayı 3, Sayfa(lar) 129-133
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İyon Değiştirici HPLC ile HBA1C Ölçümünde Varyant Hemoglobin İnterferansı
Fatih Yay, Fatma Uçar, Ali Yalçındağ, Lütfüye Tuba Hancı, Esra Çetin, İsmail Temel
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, ANKARA, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Varyant Hemoglobin; HbD-Los Angeles; HbA1c; İnterferans

Giriş: Hemoglobinopatilerin ve hemoglobinin kimyasal olarak modifiye olmuş türevlerinin bazı HbA1c ölçüm yöntemlerini pozitif ya da negatif interfere ettiği ispatlanmıştır. Bu çalışmada iyon değiştirici kromotografi ile HbA1c değeri alt referans sınırın altında saptanan bir olgu sunulmuştur.

Olgu sunumu: Dahiliye polikliniğine başvuran 55 yaşındaki hastadan istenen HbA1c testinin laboratuvarımızda iyon değiştirici HPLC metoduyla ölçülen değeri %2.1 idi. Kromatogramda olağan dışı pikler ve varyant hemoglobin uyarısı görüldü. Varyant hemoglobinin değerlendirilmesi amacıyla Trinity Biotech variant analyzer ile HPLC metoduyla yapılan değerlendirme sonucu HbD Los Angeles %84.4, HbA %6.9, HbA2 %3.9, HbF %4.8 olarak saptandı.

Tartışma: Varyant Hb’ler immün yöntemlerle ölçümde ciddi bir interferansa neden olmazken, iyon değiştirici HPLC gibi yük farkına göre ölçüm yapılan yöntemlerde negatif interferansa neden olabilirler. Bu nedenle klinik ile uyumlu olmayan HbA1c düzeylerinde hemoglobin varyantlarının varlığı araştırılmalıdır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim