Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2011, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 039-045
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Klinik Biyokimya Eğitimi ve Uzmanlık Önemini Değerlendirme Anketi
Özgür Aslan, Metin Demir, Serap Çuhadar, Ayşenur Atay, Mehmet Hicri Köseoğlu
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Biyokimya Laboratuvarı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Anket, biyokimya, eğitim, uzmanlık

Amaç: Klinik biyokimya eğitiminin ve uzmanlığının değerlendirilmesi ve alanımızın geleceği hakkında düşünceleri saptamak amacıyla klinik biyokimya uzman ve asistanları için bir anket formu hazırlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Katılımcılara 20 soru yöneltilmiştir. Ankete 92 uzman, 100 asistan olmak üzere 192 kişi katılmıştır. Anket soruları, biyokimya uzmanlığının geleceği, biyokimya eğitiminin niteliği ve değerlendirilmesi gibi konuları içermektedir.

Bulgular: Ankete katılım yüksek orandaydı. Sıralamalı sorularda birinci seçenek olarak işaretleyenler dikkate alınmıştır.

Sonuç: Klinik biyokimya uzmanlık alanının gelecekte daha fazla değer kazanmayacağını düşünen katılımcılar, bunun nedeninin yasal sorunlar olabileceğini belirtmişlerdir. Birçok katılımcının eğitimleri sırasında ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulmaması önemli bir sorun oluşturmaktadır. Eğitimin günümüz koşullarına göre standardize edilmesi ve bu standartların denetlenmesi önemli görülmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim