Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2010, Cilt 8, Sayı 3
14 makale bulundu.
 • Farklı Düzeylerdeki Hemolizin Sodyum Ölçüm Yöntemlerine Etkisi
       Aysun Coşkun1, Hale Aral1, Güvenç Güvenen1, Mustafa Gültepe2
 • Trombinli Hızlı Pıhtılaştırıcı Jelli Tüplerin Kullanımı
       Aram Aslan, Gökçe Aktaş, Ömer Emecen, Hale Aral, Murat Usta, Berrin Berçik İnal, Pınar Tonbaklar Bilgi, Güvenç Güvenen
 • Immuno-Turbidimetrik D-Dimer Metodunun Doğruluk Değerlendirilmesi
       Güler Buğdaycı, Erdinç Serin, Fatih Özcan
 • Acil Servisten Laboratuvara Gönderilen Örneklere Ait Preanalitik Hatalar
       Tuncay Küme1, Ali Rıza Şişman1, Aygül Özkaya2, Canan Çoker1
 • Troponin I Ölçümünde Hemolizin Ümmünoassay Sisteminin Analitik Performansına Etkisi
       Nuri Orhan, Hayriye Ak Yıldırım, Hatice Yüksel, Özlem Yavuz, Ramazan Memişoğullar
 • Acil Servisin Kurtulamadığı Sıkıntı: Hemoliz
       Giray Bozkaya1, Murat Örmen2, Özge Esenlik1
 • Poliklinik, Servis ve Acil Kanlarında Numune Red Analizi: Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar
       Yeşim Güvenç
 • Mevzuat Değişikliğinin Kanda Etanol Tayini Numune Red Oranları Üzerine Etkisi
       Cemal Kazezoğlu, Yasemin Tuğba Sutaşır
 • Pnömatik Tüp Taşıma Sisteminin Hemoliz Üzerine Etkisi: Klinik Olarak Anlamlı mı?
       Dilara Karacan1, Özlem Gürsoy Doruk1, Yavuz Doğan2, Pınar Tuncel1
 • Tüp İçerisindeki Negatif Basıncın Hemoliz Üzerine Etkisi
       Arzu Kösem, Canan Toğçuoğlu, Sevilay Sezer, Turan Turhan
 • Klinik Biyokimya Laboratuvarında Preanalitik Hata Analizi Ve Numune Red Nedenleri
       Hasan Arıcı
 • Acil Laboratuvarda Hemoliz Oranlarını Azaltma Deneyimi
       Raziye Yıldız
 • Orak Hücre Anemisinin Moleküler ve Hücresel Patofizyolojisi
       Gizem İnal1, Abdullah Arpacı2
 • Beckman Coulter Yüksek Duyarlıklı Kardiyak Troponin I Ölçümü Üzerine Hemolizin Etkisi
       Bilal İlanbey1, Kenan Güçlü2
 •  

  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim