EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2007, Cilt 5, Sayı 2
Orijinal Araştırma
Akut Miyokard Enfarktüs Tanısı İçin Serum Troponin I Eşik Değeri
Fatma Demet Arslan İnce, Banu Arslan Şentürk, Hamit Ellidağ, Serkan Kap, Füsun Üstüner
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Aspirin Rezistansı
Suna Taşdemir Dündar, Sembol Yıldırmak, Cihan Dündar,Hatice Ayabakan, Hülya Cebeci Çerçi, Necati Yenice
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Subklinik ve Klinik Hipotiroidili Hastalarda Lipid Paneli ve Lipoprotein Elektroforezi Sonuçlarının Karşılaştırılması
Sema Akgün, Halit Buğra Koca, Ahmet Kahraman, Tülay Köken
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

C-Reaktif Protein İle Glukoz ve Yaş İlişkisi
Rabia Nur Kocabaş, A. Erkin Bozdemir, Güneş Başol, Burcu Barutçuoğlu, Zuhal Parıldar, Ceyda Kabaroğlu, Oya Bayındır
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Acil Laboratuvarda C-Reaktif Proteinin Saptanmasında İmmunoturbidimetrik Yöntemin Analitik Değerlendirilmesi
Güler Buğdaycı Erdinç Serin Fatih Özcan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
"Flow" Sitometri Tekniği ve Klinik Laboratuvarlarda Kullanımı
Fatma Taneli
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim