Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2007, Cilt 5, Sayı 2, Sayfa(lar) 043-048
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Akut Miyokard Enfarktüs Tanısı İçin Serum Troponin I Eşik Değeri
Fatma Demet Arslan İnce, Banu Arslan Şentürk, Hamit Ellidağ, Serkan Kap, Füsun Üstüner
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Laboratuvarı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Troponin I, miyokard enfarktüsü, eşik değer

Amaç: Troponin I, miyokard hasarının değerlendirilmesinde kullanılan güvenilir ve duyarlı bir belirteçtir. Ancak farklı ölçüm yöntemleri nedeniyle Troponin I'nın farklı eşik değerleri mevcuttur. Bu yüzden laboratuvarların kendi eşik değerlerini belirlemesi önerilmektedir. Bu çalışmanın amacı, akut miyokard enfarktüsünü değerlendirmek için serum Troponin I parametresi için en uygun eşik değerinin belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya Acil Servise göğüs ağrısıyla başvuran yaş ortalamaları 55±16 olan 114 hasta dahil edildi. Hastaların klinik belirtilerinin başlangıcından sonraki ilk 6 saat içinde serum Troponin I düzeyleri ölçüldü. 114 hastadan altısı, klinik belirtiler, EKG bulguları ve kardiyak enzimlere göre akut miyokard enfarktüsü tanısı aldı. Receiver Operator Characteristic analizi yardımıyla optimum duyarlılık ve özgüllük gösteren eşik değeri belirlendi.

Bulgular: Yapılan Receiver Operator Characteristic analizine göre, eşik değer olarak 0.17 ng/mL seçtiğimizde %80 duyarlılık ve %99 özgüllük saptandı.

Sonuç: Laboratuvarımızda, akut miyokard enfarktüsü tanısı için Troponin I eşik değeri 0.17 ng/mL olarak belirlendi. Bununla birlikte, her laboratuvarın kendi hasta populasyonu için en uygun eşik değerini belirlemesi gereklidir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim