Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2007, Cilt 5, Sayı 2, Sayfa(lar) 075-082
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
"Flow" Sitometri Tekniği ve Klinik Laboratuvarlarda Kullanımı
Fatma Taneli
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Manisa
Anahtar Kelimeler: "Flow" sitometri tekniği, kinik kullanım alanları
Özet
"Flow" sitometri 1950'li yıllardan beri üzerinde çalışılan ve sürekli geliştirilen, araştırma ve klinik laboratuvarlarının vazgeçilmez tekniklerinden birisidir. "Flow" sitometri birçok bilim dalında yaygın olarak kullanılmaktadır. Önceleri hematoloji laboratuvarlarında kullanılan bu sistem günümüzde başta hematoloji, immunoloji, onkoloji olmak üzere mikrobiyoloji, organ nakli birimleri, araştırma laboratuvarları, patoloji, histoloji, biyokimya gibi klinik laboratuvarlarında hem tanı koydurucu hem de araştırma yöntemi olarak yerini almıştır. Klinik laboratuvarların yanı sıra gıda, toksikoloji, deniz bilimleri araştırmalarında bu teknikten oldukça sık yararlanılmaktadır. "Flow" sitometri tekniğinin temelini iyi bilmemiz bu tekniği birçok patolojide kullanmamızı sağlayarak sonuçlarının standardizasyonunu ve tanı koydurucu değerini de arttıracaktır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim