Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2019, Cilt 17, Sayı 3
7 makale bulundu.
 • Akut Miyokard Enfarktüs Tanısı İçin Serum Troponin I Eşik Değeri
       Fatma Demet Arslan İnce, Banu Arslan Şentürk, Hamit Ellidağ, Serkan Kap, Füsun Üstüner
 • Gestasyonal Diyabet Tarama Testi Yapılan Gebelerde C-reaktif Protein ve Fibrinojen Düzeyleri
       Emin Savaş Kılavuz1, Cihan Kırbaş2, Eray Ulu2, Nermin Erol3
 • Oral Glukoz Tolerans Testi (OGTT) İle Tetiklenen Hiperglisemi Pikinin Bazal C-Reaktif Protein (CRP) Düzeyine Etkisi
       Emin Savaş Kılavuz1, Nermin Erol2
 • CK-MB Kütle ve Aktivite Ölçüm Yöntemlerinin Akut Miyokard Enfarktüslü ve Sağlıklı Gruplarda Karşılaştırılması
       Arzu Akağaç Etem1, Ebru Önalan Etem2, Sembol Türkmen Yıldırmak3, Gürol Şahin Ulutaş1, Serpil Ünal4
 • MPV Değerinin Ankilozan Spondilitli Hastalarda Enflamasyon Belirteci Olarak Değerlendirilmesi
       Derya Koçer1, Fatma Mutlu Sarıgüzel2, Emel Güler3, Çiğdem Karakükcü1, Serap Tomruk Sütbeyaz3, Ahmet Gödekmerdan4
 • Akut Koroner Sendromda Nötrofil/Lenfosit Oranı ile Eritrosit Dağılım Genişliğinin Kardiyak Belirteçler ile Karşılaştırılması
       Saadet Çelik1, Nezaket Eren1, Arzu Er2, Fatma Turgay1, Şebnem Ciğerli1, Kadriye Kılıçkesmez2, Erdinç Serin1
 • Romatoid Artritte DAS-28 Skoru ile Oksidatif Stres Belirteçleri Arasındaki İlişki
       Duygu Eryavuz Onmaz1, Abdullah Sivrikaya1, Sedat Abuşoğlu1, Sema Yılmaz2, Ali Ünlü1
 •  

  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim