EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2014, Cilt 12, Sayı 2, Sayfa(lar) 073-077
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
MPV Değerinin Ankilozan Spondilitli Hastalarda Enflamasyon Belirteci Olarak Değerlendirilmesi
Derya Koçer1, Fatma Mutlu Sarıgüzel2, Emel Güler3, Çiğdem Karakükcü1, Serap Tomruk Sütbeyaz3, Ahmet Gödekmerdan4
1Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya, Kayseri, Türkiye
2Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji, Kayseri, Türkiye
3Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Kayseri, Türkiye
4Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji-İmmünoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Ankilozan spondilit; ortalama trombosit hacmi; enflamasyon

Amaç: Ankilozan Spondilit (AS) primer olarak iskelet sistemini, periferal eklemleri ve ekstra artiküler yapıları etkileyen kronik, enflamatuar bir hastalıktır. C-reaktif protein (CRP) ve eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) akut faz yanıtını değerlendirmede yaygın olarak kullanılan belirteçlerdir, ancak enflamasyondan dışında birçok faktörden etkilenirler. Ortalama trombosit volümü (MPV) subklinik enflamasyonu gösteren basit bir belirteçtir. Bu çalışmada AS' li hastalarda klinik aktiviteyi gösteren Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksi (BASDAI) ile MPV arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 37 hasta (16 aktif, 21 inaktif) dahil edildi. AS' li hastaların klinik aktivitesi BASDAI skoru kullanılarak değerlendirildi. Hasta ve kontrol grubunda ESR, CRP, MPV ve rutin tam kan sayımı (TKS) parametreleri değerlendirildi. Yaş ve cinsiyet olarak uyumlu 25 sağlıklı birey kontrol grubu olarak kullanıldı.

Bulgular: Hastaların nötrofil ve trombosit sayıları ile MPV, ESR, CRP değerleri kontrol grubundan anlamlı şekilde yüksekti (p<0.05). Aktif AS grubunda inaktif gruba göre anlamlı şekilde yüksek trombosit, ESH ve CRP değerleri tespit edildi (p<0.05). MPV aktif grupta inaktif gruba göre anlamlı şekilde düşüktü (8.95±0.90 ve 10.11±0.90, p<0.05, sırasıyla).

Sonuç: Bulgularımıza göre, MPV, AS hastalık aktivitesini değerlendirmede yararlıdır ve CRP ve ESH sonuçlarının değerlendirilmesinde doğrulama testi olarak yararlı olabilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim