EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2022, Cilt 20, Sayı 2, Sayfa(lar) 073-082
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Behçet Hastalarında Yükselmiş Serum Homositrüllin Düzeyleri
Raziye Topkafa1, Abdullah Sivrikaya1, Duygu Eryavuz Onmaz1, Gulsum Abuşoğlu2, Muhammet Limon3, Sema Yılmaz3, Ali Ünlü1
1Department of Biochemistry, Selcuk University Faculty of Medicine, Konya, Turkey
2Department of Medical Laboratory Techniques, Selcuk University Vocational School of Health, Konya, Turkey
3Department of Rheumatology, Selcuk University Faculty of Medicine, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Behçet hastalığı; homositrülin; enflamasyon; vasküler komplikasyon
DOI: 10.56615/tkbd.2022.09

Amaç: Homositrulin (Hcit), lizin kalıntılarının karbamilasyonundan kaynaklanan modifiye bir amino asittir ve inflamatuar hastalıklarda potansiyel bir biyobelirteç olabileceği düşünülmektedir. Behçet hastalığı (BH) otoinflamatuar bir hastalıktır, hastalığın tanısı klinik bulgulara dayanır. Amacımız aktif, inaktif BH olan bireylerde ve sağlıklı kişilerde Hcit düzeylerini araştırmak ve Hcit düzeyleri ile BH'nin patogenezi ve aktivasyonu arasındaki ilişkinin aydınlatılmasına katkıda bulunmaktı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 26 aktif, 34 inaktif BH tanısı alan birey ve 30 sağlıklı gönüllü dahil edildi. Serum Hcit ve lizin seviyeleri, tandem kütle spektrometrik yöntem (LC-MS/MS) ile ölçüldü. Serum yüksek hassasiyetli-CRP (hs-CRP) seviyeleri IMMAGE 800 sistemi (Beckman Coulter, Brea, ABD) ile ölçüldü. Hastaların çeşitli hematolojik ve biyokimyasal parametreleri sırasıyla Beckman Coulter LH 780 ve Beckman-Coulter AU 5800 cihazları ile ölçüldü.

Bulgular: Hcit/lizin oranı (μmol Hcit/mol lizin) Behçet hastalarında [844.6(453.8-5975.4)] sağlıklı kontrollerden [334.9(117-509.3), (p<0.002)] istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksekti ve aktif grupta [1307.0(453.8-5975.4)], inaktif gruba göre [666.5(462.6-1777.2), p=0.005] istatiksel olarak anlamlı düzeyde yüksekti. Ayrıca, Hcit/lizin oranları, hs-CRP düzeyleri ile pozitif koreleydi (r= 0.353, p=<0.001).

Sonuç: Bulgularımız, Behçet hastalarında serum Hcit düzeylerinin yüksek olduğunu ve serum Hcit düzeylerinin inflamatuar yük ile korele olduğunu gösterdi. Artmış Hcit konsantrasyonları, BH'de otoinflamatuar süreç ve vasküler hasar ile ilişkili olabilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim