EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2015, Cilt 13, Sayı 2
Orijinal Araştırma
Hipoalbüminemik Hastalarda Albümin Ölçümünde BCG ve BCP Yöntemlerinin Karşılaştırılması
İdris Mehmetoğlu, Aysel Kıyıcı, Sevil Kurban, Müfide Öncel
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Böbrek Fonksiyon Bozukluğunun Erken Dönemde Belirlenmesinde Sistatin C'nin Önemi
Ali Volkan Özdemir, Arzu Akağaç Etem, Soycan Mızrak
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Altı Sigma Kullanılarak Analitik Evrenin Değerlendirilmesi
Şerif Ercan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Otomatik İdrar Analizörleri: Mikroskobik Bakı
Kağan Huysal, Yasemin Üstündağ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Soğuk Aglütinin hastalığında Tam Kan Sayımı
Sibel Kulaksızoğlu, Hamit Yaşar Ellidağ, Esin Eren, Necat Yılmaz
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Gebelikte Süpervarfarin İntoksikasyonu: simulasyon mu atipik prezentasyon mu?
Zeynep Öztürk, Serap Çuhadar
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Antikoagülanların Tam Kan Sayımına Etkisi: EDTA'ya Bağlı Psödotrombositopeni
Didem Barlak Keti, Sabahattin Muhtaroğlu, Nihat Kalay
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim