EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2015, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 069-073
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Soğuk Aglütinin hastalığında Tam Kan Sayımı
Sibel Kulaksızoğlu, Hamit Yaşar Ellidağ, Esin Eren, Necat Yılmaz
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya, Antalya, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Soğuk aglütinin hastalığı, kan hücre sayımı, antikorlar
Özet
Amaç: Soğuk aglütinin hastalığı düşük ısılarda antikorların aktifleşerek eritrositlerin aglütinasyonuna neden olan, nadir görülen bir otoimmün hemolitik hastalıktır. Soğuk aglütinin hastalığı kan grubunun yanlış saptanması, kanın ısıtılmadan verilmesi, ya da ameliyat sırasında intravasküler hemoliz gibi nedenlerden dolayı hastanın doğru tanı ve tedavi alması açısından akılda tutulmalıdır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada orta yaşlı bir erkek hastanın kan alımında yaşanan zorluk ve hemogram tüpünde bariz gözlenen pıhtı üzerine laboratuvara başvurması ile eş zamanlı K3-EDTA'lı, Na- Sitratlı ve benmari usülü 37ºC'de ısıtılan K3-EDTA'lı tüplere alınan numunelerde hemogram sonuçları karşılaştırıldı.

Bulgular: Ölçümler sonucunda K3-EDTA'lı tüpde eritrosit sayısı 0.35 106/mm3, MCH ve MCHC +++++, hemoglobin 11.5 g/dl, trombosit 212 103/mm3 iken, benmari usülü 37ºC'de ısıtılan K3-EDTA'lı tüpde eritrosit sayısı; 1.3 106/mm3, MCH ve MCHC ise 39.7 pg ve 32.5 g/dl, hemoglobin 11.9 g/dl, trombosit 249 103/mm3 olarak ölçüldü. Yapılan immünfiksasyon elektroforezde monoklonal Ig M kappa bandı izlendi.

Sonuç: Anormal hemogram sonuçları ve hemogram tüpünde aglütinasyonu bariz olarak gözlenen vakalarda soğuk aglütinin hastalığı düşünülmeli, doğru sonuç alınması sağlanarak hasta mağduriyeti, zaman, iş ve maliyet kayıpları önlenmelidir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim