EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2015, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 075-078
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Gebelikte Süpervarfarin İntoksikasyonu: simulasyon mu atipik prezentasyon mu?
Zeynep Öztürk1, Serap Çuhadar2
1İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Farmakoloji ve Toksikoloji Birimi, İzmir, Türkiye
2İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: rodentisidler; gebelik; süpervarfarin

Rodentisidler kolay ulaşılabilirlikleri nedeniyle suisid girişimlerinde sık kullanılan toksik maddelerdir. 24 yaşında multipar ve 11 haftalık gebeliği olan kadın hasta, brodifakoum alarak suisid girişiminde bulunmuş. Hemoraji bulgusu yoktu. Laboratuvar test sonuçları hiponatremi, hipokalsemi, hafifçe düşük kan üre azotu (BUN) ve kreatinin düzeyleri ile kısalmış aktive parsiyal tromboplastin zamanı (APTT) şeklindeydi. Hasta 72 saat gözlendi, teratojenik riskler açısından bilgilendirilen hasta doğuma kadar izlendi. Süpervarfarinler kanamaya, internal hemorajiye ve uzamış kan pıhtılaşma zamanlarına yol açabilirler. Bu vakada kısalmış APTT stres ya da gebeliğe bağlı oluşmuş olabilir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim