EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2015, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 079-082
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Antikoagülanların Tam Kan Sayımına Etkisi: EDTA'ya Bağlı Psödotrombositopeni
Didem Barlak Keti1, Sabahattin Muhtaroğlu1, Nihat Kalay2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
Anahtar Sözcükler: trombositopeni; edetic asid; sitrik asid

Bu olgu, EDTA'ya bağlı psödotrombositopeninin (EDTA-PTP ) trombosit düşüklüğünün olası nedenlerinden biri olarak dikkate alınması gerektiğini vurgulamak ve farklı antikoagülanların tam kan sayımı (CBC) parametrelerine etkisini değerlendirmek için sunulmuştur. Psödotrombositopeni düşünülen hastanın; K2-EDTA, sodyum sitrat ve lityum heparinli örneklerinden, CBC ve periferik yayma yapıldı. EDTA'lı kanda trombosit sayısı zamanla azalırken, sitrat ve heparinli örneklerde referans aralık içinde kaldı. EDTA'lı örneklerden yapılan periferik yaymada trombosit kümelerinin olduğu görüldü. Hastanın farklı antikoagülan içeren örnekleri karşılaştırıldığında; trombosit, lökosit sayısı ve trombosit indeksleri dışında belirgin bir değişiklik yoktu. Psödotrombositopeni varlığında EDTA-PTP akla gelmelidir. Bu vakalarda sitratlı kanda tekrarlanan lökosit, eritrosit, trombosit sayısı, platekrit, hemoglobin ve hematokrit değerleri için dilüsyon faktörü dikkate alınmalıdır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim