EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2004, Cilt 2, Sayı 3
7 makale bulundu.
 • İkinci Trimester Maternal Serum Alfa-Fetoprotein, İnsan Koryonik Gonadotropin ve Ankonjuge Östriol Düzeyleri ile Gebelik Komplikasyonları Arasındaki İlişki
       Nesibe Polat1, Gürkan Yazıcı2, Gülçin Eskandari1, Burak Çimen1, Handan Çamdeviren3, Uğur Atik1
 • Hemodiyaliz Hastalarında Kardiak Belirteçler ve İz Elementler
       Sema Uslu1, Ömer Çolak1, Temir Ali Demir2, Asiye Berber2, Güven Özdemir3, Özkan Alataş1
 • Serbest β-hCG ve PAPP-A'nın Mersin Bölgesi Medyan Değerleri ve Gebelik Komplikasyonları ile İlişkisi
       Nesibe Polat1, Gürkan Yazıcı2, Yalçın Polat3, Ali Ünlü4
 • Fetal Ense Kalınlığı, Serbest β -HCG ve PAPP-A'nin 1. Trimester Test Sonuçlarına Etkisi
       Özlem Öztürk1, Emre Karaşahin2, İbrahim Alanbay2, Muhittin Serdar1, Mustafa Öztürk2, Mutlu Ercan2, Taner Özgürtaş1, Kemal Erbil1
 • Preeklamptik Gebelerde Gebelikle İlişkili Plazma Protein-A ve C-Reaktif Protein Düzeyleri
       Gökhan Utku1, Sembol Türkmen Yıldırmak1, Müberra Vardar1, Ekrem Özakın2, Yüksel Gülen Özbanazı1, Veli Mihmanlı2, Hatice Birgül Ayabakan1, Hülya Çerçi1
 • Gebelikte Süpervarfarin İntoksikasyonu: simulasyon mu atipik prezentasyon mu?
       Zeynep Öztürk1, Serap Çuhadar2
 • Gebelerde Farklı Trimesterlerde Eser Element ve Oksidatif Stres Değişimlerinin İncelenmesi
       Filiz Alkan Baylan1, Abdullah Tok2, Gürkan Çıkım3, Metin Kılınç1
 •  

  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim