EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2004, Cilt 2, Sayı 2, Sayfa(lar) 051-057
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İkinci Trimester Maternal Serum Alfa-Fetoprotein, İnsan Koryonik Gonadotropin ve Ankonjuge Östriol Düzeyleri ile Gebelik Komplikasyonları Arasındaki İlişki
Nesibe Polat1, Gürkan Yazıcı2, Gülçin Eskandari1, Burak Çimen1, Handan Çamdeviren3, Uğur Atik1
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Mersin
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Mersin
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Mersin
Anahtar Sözcükler: Alfa-fetoprotein, insan koryonik gonadotropin, ankonjuge östriol, gebelik komplikasyonları

Amaç: Gebelerde ikinci trimester maternal serum alfa-fetoprotein, insan koryonik gonadotropin beta ve ankonjuge östriol düzeyleri ile gebelik komplikasyonları arasındaki ilişkinin araştırılması.

Gereç ve Yöntem: Veriler, antenatal rutin takipleri sırasında üçlü tarama testi istenen ve doğumlarını Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisinde yapan 199 gebenin dosyalarından ve doğum defteri kayıtlarından retrospektif olarak elde edildi. Alfa-fetoprotein için 1.5, 2, 2.5, 3.0 "Multiples of Median", İnsan Koryonik Gonadotropin- β eşik değeri 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 "Multiples of Median", Ankonjuge östriol için eşik değer 0.6, 0.7, 0.8 ve 0.9 "Multiples of Median" alınarak gebelik komplikasyonları ile arasındaki ilişki incelendi.

Bulgular: Alfa-fetoprotein "Multiples of Median" değerinin bu eşik değerlerin üzerinde olması ile komplikasyon görülme sıklığı arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı. İnsan Koryonik Gonadotropin β için eşik değer 1.5 "Multiples of Median"da anlamlı bir ilişki bulunmadı, 2.0, 2.5, 3.0 "Multiples of Median" alındığı zaman preterm eylem, eklampsi, preeklampsi, intrauterin gelişme geriliği gibi gebelik komplikasyonları görülme sıklığı ile anlamlı bir ilişki bulundu. Östriol eşik değeri 0.6'ya eşit veya küçük olanlarda komplikasyon görülme sıklığı daha yüksek bulundu.

Sonuç: Bunlardan yola çıkarak bu çalışmada Mersin İli hasta populasyonu için eşik değerin ankonjuge östriol için 0.6 Multiples of Median, insan koryonik gonadotropin β için eşik değer 2 Multiples of Median olması gerektiği kanısına varıldı. Alfa-fetoprotein eşik değerleri ve gebelik komplikasyonları arasında ilişki saptanmadı. Ancak daha büyük sayıda hasta verileriyle geliştirilmesi yararlı olacaktır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim