Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2014, Cilt 12, Sayı 1
9 makale bulundu.
 • Klinik Biyokimya Laboratuvarında Glukoz Parametresi İçin Ölçüm Belirsizliği Değerlendirilmesi
       F. Demet Arslan İnce, Banu Arslan Şentürk, Serkan Kap, Evren Akgöl, Füsun Üstüner
 • Beta Talasemi Taşıyıcılığına Eşlik Eden Demir Eksikliği Anemisi
       Hülya Ünal, Ayşenur Atay, Erkan Söğüt, Leyla Demir, Saliha Aksun, Recep Sütçü
 • Uşak İlinde Beta Talasemi Minörlü Hastalarda Demir Eksikliği Anemisi Sıklığı
       Esin Avcı Çiçek1, Hülya Aybek2, Nihan Çeken1, Zeliha Kangal1
 • Bir Üniversite Hastanesinde Hemoglobinopati ve Talasemi Verilerinin Değerlendirilmesi
       Tevfik Balci, Merve Sibel Güngören, Saliha Uysal, Nejla Özer, Mehmet Aköz
 • Serum Etanol Düzeyi Ölçümünde Belirsizliğin Değerlendirilmesi
       Zekiye Catak1, Esra Koçdemir2
 • Likit Kromatografi-Tandem Kütle Spektrometre ile 25-Hidroksivitamin D3 Ölçüm Belirsizliğinin Değerlendirilmesi
       Burcu Basat1, Müberra Vardar1, Okan Dikker1, Mustafa Şahin2
 • Serbest ve Total Prostat Spesifik Antijen Testlerinin Ölçüm Belirsizliği Değerlendirilmesi
       Nergiz Zorbozan1, Gökçe Filiz Atikeler2, İlker Akarken3
 • Uşak İli ve Çevresinde Β-Talasemi Taşıyıcı Sıklığı
       Arzu Etem Akağaç1, Soycan Mızrak2, Gamze Can4, Mustafa Aydınlı4, Sembol Yıldırmak5, Sefer Erman Yılmaz6
 • HbA2 düzeylerinin ölçümünde Lifotronic H9 ve Primus Ultra2 HPLC sistemlerinin karşılaştırılması
       Mehmet Erten, Yeter Çakmak
 •  

  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim