EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2015, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 029-034
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Beta Talasemi Taşıyıcılığına Eşlik Eden Demir Eksikliği Anemisi
Hülya Ünal, Ayşenur Atay, Erkan Söğüt, Leyla Demir, Saliha Aksun, Recep Sütçü
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Bölümü, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Talasemi; demir eksikliği anemisi; ferritin

Amaç: Anemi sıklıkla karşılaşılan bir halk sağlığı problemidir. Bu çalışmada beta talasemi taşıyıcılığında demir eksikliği anemisinin birlikteliği bir takım biyokimyasal ve hematolojik indeksler kullanılarak araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Laboratuvarımıza gönderilen numuneler içinden (n = 895) hematolojik indeksler ve HbA2 değerlerine göre beta talassemi taşıyıcısı olan 128 tam kan numunesi seçildi. Hemoglobin zincir analizi yüksek basınçlı sıvı kromatografisi metodu ile çalışıldı. Tam kan sayımı, serum demir, total demir bağlama kapasitesi, serum ferritin düzeyi, Mentzer İndeksi ve transferrin saturasyon indeksi geriye dönük olarak değerlendirildi.

Bulgular: Değerlendirmeye alınan tüm taşıyıcıların; % 63'ü kadın, % 23'ü erkek ve % 14'ü 16 yaş altı çocuktu. Ferritin düzeyi düşüklüğü erkeklerde ve çocuk yaş grubunda sadece birer taşıyıcıda görülmesine rağmen kadın taşıyıcılarda bu oran % 28'di. Kadın taşıyıcıların % 20'sinin, erkek taşıyıcılarının % 3'ünün ve çocuk yaş grubu taşıyıcıların % 6'sının Mentzer İndeksi 13'ün üzerinde bulundu. Kadın taşıyıcıların % 14'ünde, erkek taşıyıcıların % 10'unda, çocuk yaş grubu taşıyıcıların % 11'inde transferrin saturasyon indeksi % 10'un altında saptandı.

Sonuç: Özellikle erişkin kadın ve çocuk beta talasemi taşıyıcılarının tedavisi sırasında demir eksikliğinin de birlikte olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim