EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2015, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 095-100
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Uşak İlinde Beta Talasemi Minörlü Hastalarda Demir Eksikliği Anemisi Sıklığı
Esin Avcı Çiçek1, Hülya Aybek2, Nihan Çeken1, Zeliha Kangal1
1Uşak Halk Sağlığı Laboratuvarı, Biyokimya, Uşak, Türkiye
2Pamukkale Üniveristesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya, Denizli, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Beta Talasemi Minör, Demir Eksikliği, Uşak ili

Amaç: Ülke geneli ile paralellik gösteren β-talasemi minör (BTM) sıklığı nedeni ile ilimizde de kalıtsal kan hastalıkları ile mücadele kapsamında kontrol programı yürütülmektedir. Demir eksikliği anemisi (DEA) BTM tablosuna eşlik edebilmektedir. Uşak ili Aile sağlığı merkezlerine (ASM) başvuran BTM'lerde demir eksikliği anemisi sıklığını saptamayı amaçladık.

Gereç-Yöntem: Çalışmaya Hgb A2 düzeyi %3.5-10 arasında olan 209 taşıyıcı dahil edildi. Laboratuvar Bilgi Sisteminden (LBS) geriye dönük olarak serum ferritin, demir, demir bağlama düzeyi ve hemogram eritrosit sayısı, ortalama eritrosit dağılım genişliği (OEDG), ortalama eritrosit hacmi (OEH), eritrosit hemoglobini (OEHb) düzeyleri alındı. SPSS 15 ile veri analizi gerçekleştirildi.

Bulgular: Taşıyıcılar ferritin düzeyi ≤15 ng/ml ve >15 ng/ml olmak üzere iki gruba ayrıldı. 209 BTM'li taşıyıcının 51'inde DEA saptandı. 51 kişide transferrin satürasyonu (tfr sat) %20'in altında iken demir eksikliği anemisine sahip olmayan 158 kişide ise tfr sat normal sınırlar içinde bulundu. Bu iki grupta hemoglobin, OEDG ve tfr sat arasında istatistiksel anlamlılık saptanırken, OEH, OEHb ve eritrosit sayısı arasında farklılık saptanamadı.

Sonuç: Gelişmekte olan ülkelerin halk sağlığı problemi olan DEA önlenmediği ve/veya kontrol altına alınmadığı zaman sağlık sistemini etkilemesi, çocuklarda bilişsel yetenekleri engellemesi, yetişkinlerde ise üretkenliği düşürmesi nedeniyle ülke ekonomisine büyük yük getirmektedir. BTM'li bireylerde DEA tablosu olabileceği göz önünde bulundurulmalı ve tedavileri atlanmamalıdır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim