Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2007, Cilt 5, Sayı 2
4 makale bulundu.
 • Troponin I Ölçümünde Hemolizin Ümmünoassay Sisteminin Analitik Performansına Etkisi
       Nuri Orhan, Hayriye Ak Yıldırım, Hatice Yüksel, Özlem Yavuz, Ramazan Memişoğullar
 • CK-MB Kütle ve Aktivite Ölçüm Yöntemlerinin Akut Miyokard Enfarktüslü ve Sağlıklı Gruplarda Karşılaştırılması
       Arzu Akağaç Etem1, Ebru Önalan Etem2, Sembol Türkmen Yıldırmak3, Gürol Şahin Ulutaş1, Serpil Ünal4
 • Akut Koroner Sendromda Nötrofil/Lenfosit Oranı ile Eritrosit Dağılım Genişliğinin Kardiyak Belirteçler ile Karşılaştırılması
       Saadet Çelik1, Nezaket Eren1, Arzu Er2, Fatma Turgay1, Şebnem Ciğerli1, Kadriye Kılıçkesmez2, Erdinç Serin1
 • ST-segment Yüksekliği Olan Miyokard Enfarktüsünde Platelet Biyobelirteçleri
       Işıl Çakır1, Nahide Ekici Günay1, Ahmet Oğuz Baktır2
 •  

  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim