Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2005, Cilt 3, Sayı 2
8 makale bulundu.
 • Son Dönem Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Homosistein Düzeyi İle Diyaliz Teknikleri İlişkisinin İncelenmesi
       Selda Demirtaş1, Gökhan Nergizoğlu2, Levent Karaca3
 • Hemodiyaliz Hastalarında Kardiak Belirteçler ve İz Elementler
       Sema Uslu1, Ömer Çolak1, Temir Ali Demir2, Asiye Berber2, Güven Özdemir3, Özkan Alataş1
 • Serum Aterojenite İndeksi Olarak (TG/HDL-K) Oranının Değerlendirilmesi
       Erkan Söğüt1, Enver Avcı2, Füsun Üstüner1, Erdinç Arıkan3
 • Yüksek Duyarlı C-Reaktif Protein (hsCRP) ile Total Kolesterol, LDL-Kolesterol, HDL-Kolesterol ve Trigliserid Düzeyleri Arasındaki İlişki
       Can Duman1, Emin Alioğlu2
 • Defibrotid Uygulamasının Yüksek Kolesterollü Diyet Uygulanan Tavşanlarda Kalp ve Karaciğer Dokusunda Antioksidan Duruma Etkisi
       Handan Ak Çelik1, Hikmet Hakan Aydın1, Ceyda Kabaroğlu2, Can Duman3, Ece Onur Aydemir4,Oya Bayındır2
 • Hipoalbüminemik Hastalarda Albümin Ölçümünde BCG ve BCP Yöntemlerinin Karşılaştırılması
       İdris Mehmetoğlu1, Aysel Kıyıcı2, Sevil Kurban1, Müfide Öncel2
 • Kronik Böbrek Yetmezliği olan gebe olmayan hastada sürekli hCG Yüksekliği: Hatalı ektopik gebelik tanısına yol açan nadir bir durum
       Alev Kural1, Çağlar Helvacıoğlu2, Ekin Murat2, Tekin Neijmann Şebnem1
 • Akut ve Kronik Sigara İçen Genç Bireylerde Proinflamatuar Durumda HDL Fonksiyonlarının Önemi Nedir?
       İpek Ertorun1, Gülşen Çiftçi Akalın2, Özkan Alataş1
 •  

  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim