EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2017, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 008-015
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Akut ve Kronik Sigara İçen Genç Bireylerde Proinflamatuar Durumda HDL Fonksiyonlarının Önemi Nedir?
İpek Ertorun1, Gülşen Çiftçi Akalın2, Özkan Alataş1
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
2Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Ateroskleroz; oksitlenmiş düşük dansiteli lipoprotein; yüksek yoğunluklu lipoprotein- 1; DCF-H

Amaç: Sigara içimi, kardiyovasküler hastalıkların en önemli ve önlenebilir risk faktörlerinden biridir. Okside LDL, kardiyovasküler hastalıklarda artış gösterir. Normal yüksek dansiteli lipoprotein (HDL), LDL’yi oksidasyondan koruyabilirken proinflamatuar HDL bunu yapamamaktadır. Bu çalısmanın amacı, hem akut hem de kronik olarak sigara içen genç bireylerin, sigara içmeyenlere göre kardiyovasküler hastalıklara yatkın olan proinflamatuar HDL’ye sahip olup olmadıklarını belirlemekti.

Gereç ve Yöntem: Bu çalısmaya yaklasık 8-10 yıldır sigara kullanan 40 saglıklı birey ve sigara kullanmayan 40saglıklı birey dahil edildi. Kan örnekleri bir gecelik açlık ve sigara yoklugu durumunda ve sigara içiminden 1 saat sonra toplandı. LDL’nin oksidasyondan korunmasında HDL’nin antioksidan yetenegi ölçüldü. Aynı zamanda total kolesterol, trigliserid, HDL kolesterol, LDL kolesterol, Apo A-1, Apo B, hsCRP ve Lp(a) rutin standart metodlar kullanılarak klinik laboratuarımızda belirlendi.

Bulgular: Total-C, LDL-C, Lp(a) ve CRP düzeyleri sigara içen ve kontrol grupları arasında farklı değildi. Kontrol grubuna göre sigara içen grupta plazma HDL-C seviyesi düşük bulunurken, TG ve Apo B seviyeleri anlamlı derecede yüksekti. Sigara içenler yüksek oranda proinflamatuar HDL’ye sahiplerdi. Sigara içenlerin proinflamatuar HDL oranı %80, sigra içmeyenlerin %10 iken; sigara içimi öncesi bu oran %48, sigara içimi sonrası ise %68 idi.

Sonuç: Sigara içimi, HDL’nin antiinflamatuar fonksiyonlarını zayıflatmıstır. Bu sonuç, sigara içiminin proinflamatuar HDL düzeylerini artırarak ateroskleroz prosesinde rolü oldugunu göstermektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim