EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2023, Cilt 21, Sayı 1
8 makale bulundu.
 • Talasemi Taramasında HbA2'nin Ölçüm Belirsizliği
       Hamit Yaşar Ellidağ1, Esin Eren2, Özgür Aydın1, Funda Savaş1, Necat Yılmaz1
 • 25-Hidroksi Vitamin D İmmun Ölçüm Yönteminin Analitik Performansı
       Pelin Kulan1, Ahmet Rıza Uras2, Sedef Delibaş3, Mustafa Durmuşcan4, Sembol Yıldırmak5
 • İdrarda Madde Taranmasında CEDIA ve KIMS Yöntemlerinin Karşılaştırılması
       Zekiye Çatak1, Esra Kocdemir2, Suleyman Aydin3
 • Serum Etanol Düzeyi Ölçümünde Belirsizliğin Değerlendirilmesi
       Zekiye Catak1, Esra Koçdemir2
 • Likit Kromatografi-Tandem Kütle Spektrometre ile 25-Hidroksivitamin D3 Ölçüm Belirsizliğinin Değerlendirilmesi
       Burcu Basat1, Müberra Vardar1, Okan Dikker1, Mustafa Şahin2
 • Hızlı, Hassas ve Kolay HPLC-UV 25(OH)D Tayini ve İmmün Ölçüm Yöntemi ile Karşılaştırılması
       Özgür Baykan
 • Mesleğe Göre Adli Toksikolojik Analizlerde Kalite Yönetim Süreci
       Nazife Doğan1, Gökhan Ersoy2
 • HbA2 düzeylerinin ölçümünde Lifotronic H9 ve Primus Ultra2 HPLC sistemlerinin karşılaştırılması
       Mehmet Erten, Yeter Çakmak
 •  

  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim