Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2014, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 031-035
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Talasemi Taramasında HbA2'nin Ölçüm Belirsizliği
Hamit Yaşar Ellidağ1, Esin Eren2, Özgür Aydın1, Funda Savaş1, Necat Yılmaz1
1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Laboratuvarı, Antalya, Türkiye
2Antalya Atatürk Devlet Hastanesi, Biyokimya Laboratuvarı, Antalya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemoglobin A2, yüksek basınçlı sıvı kromatografi, belirsizliği, talasemi

Amaç: Hemoglobinopati taraması için hemoglobin alt tiplerini ayırmada HPLC (High Performance Liquid Chromatography) yaygın kullanılan bir yöntemdir. Çalışmamızda talasemi taramasında önemli bir belirteç olan HbA2 parametresinin ölçüm belirsizliği hesaplaması yapılarak, bu belirsizliğin HbA2 sonuçlarına etkisini tespit etmeyi amaçlamıştır.

Gereç ve yöntem: HbA2 analizi Antalya Eğitim ve Araştırma hastanesi biyokimya laboratuvarında Tosoh HLC-723 G8 cihazında katyon değiştirici HPLC yöntemi ile yapıldı. Ölçüm belirsizliğinin hesaplanması Nordtest kılavuzuna uygun olarak hesaplandı. Ölçüm belirsizliği hesaplanmasında laboratuvarımızda uygulanan iç kalite kontrol verileri ile laboratuvarlar arası değerlendirmeye dayalı olan dış kalite kontrol verileri kullanıldı.

Bulgular: HbA2 için ölçüm belirsizliği %95 güven aralığında ±%12.4 olarak bulundu. laboratuarı-mızda talasemi taramasının pozitif sonucu için HbA2'nin cut-off değeri %3.5'tur. Cut-off değerimiz ölçüm belirsizliği ile birlikte %3.5±0.4 olarak rapor edilebilir.

Sonuçlar: HbA2 talasemi taramasında önemli bir parametre olmasına rağmen literatürde bu parametrenin ölçüm belirsizliği hakkında herhangi bir yayın yoktur. Her laboratuvar kendi kalite geliştirme süreçleri içinde ölçüm belirsizlikleri tahminlerini yapması, klinisyene tanı ve tedavi noktasında katkı sağlar.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim