EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2004, Cilt 2, Sayı 3
10 makale bulundu.
 • Renovasküler Hipertansiyonda Endovasküler Tedavinin Glutatyon Enzimleri Üzerine Etkisi
       Zuhal Parıldar1, Mustafa Parıldar2, Ceyda Kabaroğlu1, Nevbahar Turgan1, Işıl Mutaf1, Ahmet Memiş2, Dilek Erdener1
 • Hipertiroidili Hastalarda, Propil Tiyourasil Tedavisinin Nitrik Oksit Oksidan ve Antioksidanlar Üzerine Etkileri
       Berna Yalçın1, Can Duman1, Mustafa B. Çekmen1, Berrin Çetinarslan2, Zeynep Cantürk2, Sarper Erdoğan3, Hacı Kahya Özdoğan1, İstemihan Tengiz4, Ertuğrul Ercan4
 • Tip 2 Diyabetiklerde Protein C ve Serbest Protein S Düzeyleri
       Nazan Tunçbilek1, AsumanOrçun1, Nuray Kolcu1, Mehmet Sargın2, İnci Küçükercan1, Gülcan Baloğlu1
 • Yenidoğan Ratlarda Nikotin İle Oluşturulan Miyokardiyal Hasarın Biyokimyasal ve Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi
       Figen Narin1, Selda Yavaşcan2, Nazmi Narin2, Hülya Akgün3, Ali Baykan2, Kazım Üzüm2, Recep Saraymen1
 • Hepatit B Virus İle İnfekte Hastalarda Viral Yük İle Lipid Peroksidasyonu ve Antioksidan Enzimler Arasındaki İlişki
       Selçuk Kaya1, Recep Sütçü2, Emel Sesli Çetin1, Nigar Yılmaz2, Salih Arıkan1, Buket Cicioğlu Arıdoğan1, Namık Delibaş2
 • Nikotinin Sıçan Hipokampüsünde Lipid Peroksidasyonu ve Nitrik Oksit Düzeylerine Etkisi
       Duygu Kumbul Doğuç, Medine Cüre, Yusuf Kara, Recep Sütçü, Namık Delibaş
 • Koroner Anjiografinin Total Antioksidan Kapasite Düzeylerine Etkisi
       Serap Çuhadar1, Tuna Semerci2, Mehmet Köseoğlu1, Filiz Akyıldız Akçay3, Tuğba Kantaroğlu Aydın4, Ayşenur Atay1, Serdar Bayata5
 • HbA1c Değerlerinin İnflamatuar Belirteçleri ile İlişkisi
       Belkız Öngen İpek, Mustafa Erinç Sitar
 • Toplam Antioksidan Kapasiteyi Belirleyen Spektrofotometrik Yöntemlerin Karşılaştırılması
       Merve Ergin Tuncay
 • HbA1c diyabetik hastaların üriner sistem enfeksiyonlarının bir belirteci midir?
       Işıl ÇAKIR
 •  

  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim