Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2019, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 111-119
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Toplam Antioksidan Kapasiteyi Belirleyen Spektrofotometrik Yöntemlerin Karşılaştırılması
Merve Ergin Tuncay
25 Aralik State Hospital, Department of Biochemistry, Gaziantep, Türkiye
Anahtar Sözcükler: antioksidan kapasite; FRAP; TAS; TAR; TTL

Amaç: Çalışmanın amacı, doğrudan antioksidan kapasiteyi ölçen dört tam otomatik fotometrik yöntem arasında yer alan ferrik iyon indirgeyici güç, total antioksidan durum, total antioksidan yanıt ve total tiyol yöntemlerinin kapsamlı olarak değerlendirilmesi ile belirtilen yöntemlerin güçlü ve zayıf yönlerini açığa çıkarmaktı.

Gereç ve Yöntem: Kan örnekleri 125 sağlıklı bireyden alındı. Analitik tayinlerde serum örnekleri ile çeşitli endojen ve eksojen antioksidan moleküller kullanıldı. Yöntemlerin analitik performans özellikleri analiz edildi ve bu yöntemlerin sonuçları arasındaki ilişkiler incelendi.

Bulgular: Bu çalışmadan elde edilen verilere göre, ferrik iyon indirgeyici güç yöntemi tiyol bileşiklerini, karotenoid ve ürik asidi ölçmek için yetersizdi. Total antioksidan yanıt yöntemi için tekrarlanabilirlik skorları diğer üç yöntemden daha düşüktü ve ürik asidi ölçmek için total antioksidan yanıt yöntemi zayıftı; bununla birlikte total antioksidan yanıt, diğer yöntemlerden daha yüksek doğrusallığa sahipti. Total antioksidan durum yöntemi, hemoliz ve lipemi etkileşiminden en az etkilenen yöntemdi. Total tiyol yöntemi saptama sınırı, hassasiyet ve tekrarlanabilirlik açısından etkili bulundu.

Sonuç: Halen, bir bileşiğin antioksidan aktivitesini belirlemek için kullanılan standart bir yöntem bulunmamakla birlikte, farklı yöntemlerin kullanılması ve farklı yöntemlerden elde edilen sonuçların değerlendirilmesi, antioksidan kapasitenin değerlendirilmesi için uygun bir yoldur.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim