Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2008, Cilt 6, Sayı 3, Sayfa(lar) 081-086
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Nikotinin Sıçan Hipokampüsünde Lipid Peroksidasyonu ve Nitrik Oksit Düzeylerine Etkisi
Duygu Kumbul Doğuç, Medine Cüre, Yusuf Kara, Recep Sütçü, Namık Delibaş
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Isparta
Anahtar Sözcükler: Nikotin, Kavrama performansı, Antioksidan etkiler

Amaç: Nikotin, sigara dumanının önemli bir b ileşenidir. Periferik ve merkezi sinir sisteminde reaktif oksijen türlerinin üretimini uyararak oksidatif stresin oluşumuna yol açtığı düşünülmektedir. Diğer taraftan Parkinson Hastalığı ve Alzheimer Hastalığı riski ile sigara kullanımı arasında ters bir orantı olduğu çeşitli epidemiyolojik araştırmalarla ortaya konmuş ve nikotinin bu etkilerden sorumlu olduğu ileri sürülmüştür. Çalışmamızda oksidan sistem ile nikotin ilişkisini araştırmak amacıyla subkronik nikotin uygulaması sonrası sıçan hipokampüslerinde malondialdehid ve nitrik oksit düzeylerini inceledik.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Spraque Dawley cinsi toplam 40 adet erkek sıçan kullanıldı. 20 adet 3-6 aylık ve 20 adet 12-24 aylık sıçanlar, genç kontrol grubu (n=10), genç nikotin grubu (n=10), yaşlı kontrol grubu (n=10) ve yaşlı nikotin grubu (n=10) şeklinde dört gruba ayrıldı. (-)-nikotin hidrojen tartrat tuzu (Sigma, Amerika) sıçanlara 0.45 mg/kg olacak şekilde, günde iki kez (08:30 ve 17:30), 18 gün boyunca cilt altına enjekte edildi. Kontrol grubuna da eş zamanlı olarak serum fizyolojik enjeksiyonu yapıldı. Son enjeksiyondan 15 saat sonra eter anestezisi altında sıçanlar dekapite edildi. Beyinleri alındı, hipokampüsler çıkarıldı. Homojenize edilen hipokampüs örneklerinin süpernatantlarında Lowry yöntemi kullanılarak protein tayini yapıldı. Lipid peroksidasyon ürünlerinden olan malondialdehid; Draper ve HadleyÕin çift ısıtmalı metodu kullanarak ölçüldü. Nitrik oksit düzeyleri ise Griess reaksiyonu ile, nitrik oksit ve nitrat, nitrite dönüştürülerek ölçüldü.

Bulgular: Gruplar arasında hipokampus malondialdehid ve nitrik oksit düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır.

Sonuç: Subkronik nikotin uygulamasının gruplar arasında hipokampüs malondialdehid ve nitrik oksit düzeyleri açısından anlamlı bir fark oluşturmadığı görüldü. Bazı çalışmalarda belirtilen; nikotinin antioksidan etkisi, doza veya kullanım süresine spesifik olabilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim