Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2010, Cilt 8, Sayı 2
10 makale bulundu.
 • Son Dönem Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Homosistein Düzeyi İle Diyaliz Teknikleri İlişkisinin İncelenmesi
       Selda Demirtaş1, Gökhan Nergizoğlu2, Levent Karaca3
 • Yeni Spektrofotometrik Lityum Ölçüm Yönteminin Aplikasyonu ve Analitik Değerlendirmesi
       Sebahat Özdem1, S. Halide Akbaş1, Meral Gültekin2
 • Vitamin B 12 ve Folik Asit Eksikliğinin Psikiyatrik ve Nörolojik Bozukluklarla İlişkisi
       Selen Şen, Gülgün Durat, Işık Atasoy
 • Depolama Sıcaklığı ve Süresinin Serum Lityum ve Total Valproik Asit Düzeylerinin Ölçüm Sonuçlarına Etkisi
       İbrahim Kaplan, Rahile Arslan, Hatice Yüksel, Osman Evliyaoğlu, Gülten Toprak, Leyla Çolpan
 • Kartal Bölgesinde Vitamin B12 ve Folik Asit Referans Aralıklarının Belirlenmesi
       Yalçın Önder1, Sehavet Tezcan2, Özlem Hürmeydan Kadılar3, Lale Köroğlu Dağdelen4, Özlem Çakır Madenci4, Nihal Yücel4, Asuman Orçun4
 • Uşak Yöresinde Vitiligo Hastalarında Ferritin, Vitamin B12 ve Folik Asit Düzeyleri
       Arzu Akağaç Etem1, Ebru Önalan Etem2, Sembol Türkmen Yıldırmak3, Mehmet Kırtay4
 • Kan Alma Tüplerinin Folat Ölçümlerine Etkisi
       Hacı Kemal Erdemli1, Ramazan Kocabaş2, Sumeyya Akyol2
 • Orta Düzey B12 Vitamini Değerlerinde Holotranskobalamin Düzeyleri
       Aynur Kırbaş1, Medeni Arpa1, Medine Cumhur Cüre1, Hacer Bilgin Topaloğlu1, Ebru Yaprak1, Özgür Baykan2
 • Proteine Bağlı Olmayan Folat Düzeylerinin Anne Sütünde İncelenmesi
       Fatih Yeşildal1, Esin Koç2, Taner Özgürtaş3
 • Holotranskobalamin ve Vitamin B12 Düzeyleri Arasındaki Uyumun Değerlendirilmesi
       Didem Barlak Keti, Sabahattin Muhtaroğlu
 •  

  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim