EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2016, Cilt 14, Sayı 3
Orijinal Araştırma
Diyabetik Sıçanlarda Taurinin Paraoksonaz, Arilesteraz ve Laktonaz Aktivitelerine Etkileri
Gülben Sayılan Özgün, Eray Özgün, Sevgi Eskiocak, Selma Süer Gökmen, Necdet Süt, Mehmet Akıncı
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Acil Servisin Kurtulamadığı Sıkıntı: Hemoliz
Giray Bozkaya, Murat Örmen, Özge Esenlik
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Akut Koroner Sendromda Nötrofil/Lenfosit Oranı ile Eritrosit Dağılım Genişliğinin Kardiyak Belirteçler ile Karşılaştırılması
Saadet Çelik, Nezaket Eren, Arzu Er, Fatma Turgay, Şebnem Ciğerli, Kadriye Kılıçkesmez, Erdinç Serin
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

25-Hidroksi Vitamin D İmmun Ölçüm Yönteminin Analitik Performansı
Pelin Kulan, Ahmet Rıza Uras, Sedef Delibaş, Mustafa Durmuşcan, Sembol Yıldırmak
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Prostat Kanseri Tanısında Prostat Spesifik Antijen ve Türevleri
Serin Akbayır, Necati Muşlu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim