EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2023, Cilt 21, Sayı 3
9 makale bulundu.
 • Aktif Akciğer Tüberkülozlu Olgularda Serum 25 (OH) Vitamin D Düzeyleri
       Füsun Alataş1, Özkan Alataş2, Ömer Çolak2, Sinan Erginel1, Muzaffer Metintaş1, Sema Uslu2
 • COVID-19 Hastalarında İmmün Yanıtta Rol Alan Hücrelerin İmmün Fenotipik Özellikleri
       Cemil Gülüm1, Şenay Balcı1, Mehmet Burak Yavuz Çimen1, Gönül Aslan2, Lülüfer Tamer1
 • COVID-19 Pandemisinde Laboratuvarlarda Yaşanan Süreçler
       Fatma Demet Arslan, İnanç Karakoyun
 • Covid-19 Pandemisinde Klinisyenlerin Biyokimya Laboratuvarına Bakışı
       Muhammed Emin Düz1, Elif Menekşe1, Aydın Balcı2, Mustafa Durmaz3
 • Tıbbi Biyokimya Uzmanlarının 1 Yıllık Covid-19 Pandemi Serüveni
       Aliye Çelikkol
 • Kritik COVID-19 Hasta PrognozununDeğerlendirilmesinde Akut FazProteinlerinin Önemi
       Rasime Derya Güleç1, Fatma Demet Arslan2, Taner Çalışkan3, Nimet Şenoğlu4 Nisel Yılmaz5
 • COVID-19 Hastalarında Serum Glipikan-3 ve Interlökin-6 Düzeyleri
       Ayşe Basmakcı1, Esra Gürdl2, Ayşe Selcen Pala3, Orkide Kutlu3, Mine Adaş3, Mustafa Şahi4, Fatih İncirku6, Çiğdem Arabacı5, Okan Dikker6
 • COVID-19 Hastalarında Semaphorin Proteinlerinin Kan Belirteçleri ile İlişkisi
       Hamza Malik Okuyan1, Serdar Doğan2, Tayibe Bal2, Mehmet Çabalak2
 • COVID-19'da Yoğun Bakıma Yatış Riskinin Belirlenmesinde Biyokimyasal Belirteçler
       Meltem Yardim1, Levent Deniz2, Damla Kayalp3, Nilüfer Celik4, Burcu Ulas Kahya5
 •  

  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim