Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2018, Cilt 16, Sayı 2
35 makale bulundu.
 • Son Dönem Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Homosistein Düzeyi İle Diyaliz Teknikleri İlişkisinin İncelenmesi
       Selda Demirtaş1, Gökhan Nergizoğlu2, Levent Karaca3
 • Diabetik Nefropatili Hastalarda Spesifik Proteinlerin Değerlendirilmesi
       Polat Çalışkaner1, Ayşenur Atay1, Mehmet H. Köseoğlu1, Zeliha Hekimsoy2
 • Astım Olgularında IL-1β, IL-6 ve TNFα Düzeyleri
       Ayşın Şakar1, Ahmet Var2, Ece Onur2, Yeşim Güvenç2, Arzu Yorgancıoğlu1
 • Westergren Metodu ve Test-1 Cihazı İle Ölçülen Eritrosit Sedimentasyon Hızı Sonuçlarının Karşılaştırılması
       Melih Aktaş1, Neslihan Erçetin1, Burak Çimen1, Arzu Kanık2, Gülçin Eskandari1, Uğur Atik1
 • Hemodializ Hastalarında Serum Paraoksonaz Aktivitelerinin Değerlendirilmesi
       Feray Binbaş1, Nuriye Uzuncan1, Dilek Aslanca1, Ertan Belten2, Baysal Karaca2
 • Metabolik Stresli Hastalarda Standart Polimerik Ürün ve Yağ İçeriği Yüksek Ürünle Yapılan Enteral Beslenmenin Leptin, IGF-1 ve IGFBP-3 Düzeylerine Etkileri
       Ahmet Var1, İsmet Topçu2, Ece Onur1, Melek Sakarya2, Yeşim Güvenç1, Serdar Seven1, Bekir Sami Uyanık1
 • Menstrual Siklusun CA 15-3, CA 125 ve Tiroid Hormonları Düzeyleri Üzerine Olan Etkileri
       Figen İşleten, Ayşenur Atay, Aysel Hür, Mehmet Köseoğlu
 • Plasminojen Aktivatör İnhibitör Tip I, İnsülin Direnci ve Android Obezite
       B.A. Şentürk1, F. Üstüner1, S. Aksu1, Z. Sülek2
 • Diz Osteoartriti Bulunan Hastalarda İki Adezyon Molekülünün (ICAM-1, VCAM-1) Serum Düzeyleri
       Ayşenur Atay1, Rezzan Günaydın2, Mehmet Köseoğlu1, Aysel Hür1, Neşe Ölmez3, Asuman Memiş3
 • D Vitamini'nin Biyokimyasal ve Laboratuvar Değerlendirmesi
       Belkız Öngen1, Ceyda Kabaroğlu2, Zuhal Parıldar2
 • Travmatik Beyin Hasarı Belirteçleri
       Can Duman1, Serkan Yılmaz2
 • Vitamin B 12 ve Folik Asit Eksikliğinin Psikiyatrik ve Nörolojik Bozukluklarla İlişkisi
       Selen Şen, Gülgün Durat, Işık Atasoy
 • Lityumla Tedavi Edilen Psikiyatri Hastalarının Serum B 12 ve Folat Düzeyleri
       Serap Cuhadar, Ayşenur Atay, Mehmet Köseoğlu
 • Labil hemoglobin A1c'nin kan glukoz düzeyi ve MPV ile ilişkisi
       Çiğdem Karakükcü1, Meral Mert2, Ahmet Karaman3
 • İnsulin Direnci Gelişmiş Obez Adölesanlarda Artmış Lp-PLA2 Aktivitesi
       Ceyda Kabaroğlu1, Ece Onur2, Betül Ersoy3, Bayram Özhan3, Soner Erdin2, Ahmet Var2, Oya Bayındır1
 • Akut Koroner Sendrom'lu Hastalarda Matriks Metalloproteinaz-1 (MMP-1), Metalloproteinaz-1 Doku İnhibitörü (TIMP- 1) ve Okside LDL'nin İlk 48 Saatteki Değişimleri
       Ünsal Ünüvar1, Pınar Akan1, Bahri Akdeniz2, Önder Kırımlı2, Banu Önvural1
 • Hastabaşı Sistemlerle Yapılan Glukoz Monitörizasyonunda Hangi Yöntem Daha Doğru?
       Esra Ekiz1, Şermin Acar Duran2, Mihriban Ulaş2
 • Over Kanserinde Tanıyı Kolaylaştıran Yeni Belirteçler: OVA1 ve ROMA
       Nilgün Tekkeşin
 • Van ve Çevresindeki Çocuklarda Ailesel Akdeniz Ateşi Gen Mutasyonlarının Sıklığı
       Ruşen Köçeroğlu1, Mehmet Ramazan Şekeroğlu2, Ragıp Balahoroğlu2, Erdem Çokluk2, Haluk Dülger3
 • Kartal Bölgesinde Vitamin B12 ve Folik Asit Referans Aralıklarının Belirlenmesi
       Yalçın Önder1, Sehavet Tezcan2, Özlem Hürmeydan Kadılar3, Lale Köroğlu Dağdelen4, Özlem Çakır Madenci4, Nihal Yücel4, Asuman Orçun4
 • Uşak Yöresinde Vitiligo Hastalarında Ferritin, Vitamin B12 ve Folik Asit Düzeyleri
       Arzu Akağaç Etem1, Ebru Önalan Etem2, Sembol Türkmen Yıldırmak3, Mehmet Kırtay4
 • Ameliyathane personelinde D Vitamini eksikliği ve yetersizliği prevalansı
       Güzin Aykal1, Neşet Cerit2, Seçkin Özgür Tekeli1, Hamit Yaşar Ellidağ1, Necat Yılmaz1
 • Orta Düzey B12 Vitamini Değerlerinde Holotranskobalamin Düzeyleri
       Aynur Kırbaş1, Medeni Arpa1, Medine Cumhur Cüre1, Hacer Bilgin Topaloğlu1, Ebru Yaprak1, Özgür Baykan2
 • HPLC ve Immunoassay Yöntemleri İle Ölçülen D Vitamini Düzeylerinin Karşılaştırılması
       Müge Bekmez1, Özkan Alataş2
 • HbA1c Tayininde HPLC Yöntemlerinin Karşılaştırması
       Özlem Uğurlu Demirezen, Nuriye Uzuncan, Sibel Bilgili, Murat Akşit, Alperen Halil İhtiyar, Özge Esenlik, Giray Bozkaya
 • Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Başvuran Erişkinlerde Vitamin D'nin Kan Lipid Profili ve HbA1c Düzeyi ile İlişkisi
       Derya Koçer, Selma Buldu, Mehmet Zahid Çıracı, Çiğdem Karakükcü
 • SCN1A, SCN2A, KCNQ2 Gen Mutasyonları ve Jeneralize Tonik- Klonik Nöbetli Epilepsi
       Zeynep Aytaç1, Berrin Tuğrul2, Burak Batır2, Ece Onur3, Hikmet Yılmaz4
 • Akut ve Kronik Sigara İçen Genç Bireylerde Proinflamatuar Durumda HDL Fonksiyonlarının Önemi Nedir?
       İpek Ertorun1, Gülşen Çiftçi Akalın2, Özkan Alataş1
 • D Vitamini için Güneşten Yeterince Faydalanıyor muyuz?
       Giray Bozkaya1, Murat Örmen1, Sibel Bilgili* Murat Aksit2
 • Tahmini Ortalama Glukoz Değerinin (eAG) "Diabetes Mellitus"da Kullanımı
       Gülsüm Feyza Altaş, Sezer Uysal
 • Kronik Böbrek Hastalığı ve Vasküler Kalsifikasyon
       Bilge Karatoy Erdem, Halide Akbas
 • İyon Değiştirici HPLC ile HBA1C Ölçümünde Varyant Hemoglobin İnterferansı
       Fatih Yay, Fatma Uçar, Ali Yalçındağ, Lütfüye Tuba Hancı, Esra Çetin, İsmail Temel
 • Glikozile Hemoglobin İle Ortalama Trombosit Hacmi Arasındaki İlişkinin Araştırılması
       Giray Bozkaya1, Murat Örmen2
 • HbA1c Değerlerinin İnflamatuar Belirteçleri ile İlişkisi
       Belkız Öngen İpek, Mustafa Erinç Sitar
 • Son Dönem Böbrek Yetmezliğinde Serum Adiponektin, ICAM-1 ve VCAM-1 Düzeyleri
       Yeşim Güvenç1, Mustafa Serteser2, Ece Onur1, Fatma Taneli1, Soner Cander3, Tülay Köken4
 •  

  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim