EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2007, Cilt 5, Sayı 3, Sayfa(lar) 103-109
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kahramanmaraş ve Yöresinde İçme Sularındaki İyot Düzeylerinin Araştırılması
İsmail Toru1, Metin Kılınç2
1 İslahiye Devlet Hastanesi, Biyokimya Laboratuvarı, İslahiye, Gaziantep
2 Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
Anahtar Sözcükler: Guatr, iyot, Kahramanmaraş, su

Amaç: Yöresel iyot eksikliğine bağlı ha stalıklara yaklaşımda içme sularındaki iyot düzeylerinin bilinmesinin gerekli olduğuna inanılmaktadır. Kahramanmaraş'da daha önceki çalışmalarda endemik guatr olgularına rastlanması nedeniyle içme sularında iyot düzeylerinin geniş şekilde araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Kahramanmaraş ili merkez ve çevre yerleşim bölgelerindeki içme suyu örnekleri alınarak spektrofotometrik yöntem ile çalışıldı.

Bulgular: İçme sularındaki iyot miktarlarının 0.97- 24.95 µg/L arasında dağılım gösterdiği bulundu. Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) ise içme sularındaki iyot miktarının en az 10 µg/L olmasının gerektiğini bildirmektedir.

Sonuç: Bu çalışmanın kapsamında alınan içme suyu örneklerinde iyot miktarı biri hariç normal değerlerde ölçülmüş olup, bu bölgelerdeki sularda guatra sebep olabilecek iyot eksikliğine rastlanmamıştır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim