Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2010, Cilt 8, Sayı 3
3 makale bulundu.
 • Valproik Asit ve Karbamazepin Monoterapisi Alan Epileptik Hastalarda Tiroid Fonksiyon Testlerinin Araştırılması
       Nihat Uluer1, Ahmet Rıza Uras2, Aysun Çoşkun1, Hale Aral1, Güvenç Güvenen1
 • Siemens Immulite ve Abbott Architect TSH Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması
       Dilek Çımrın Ali Rıza Şişman Yasin Kenesarı Tuncay Küme, Pınar Akan Canan Çoker
 • Tiroid Fonksiyon Testlerinde Sirkadiyen Ritim Analizi
       Belkız Öngen İpek, Mustafa Erinç Sitar
 •  

  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim