EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2007, Cilt 5, Sayı 3, Sayfa(lar) 097-101
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Ratlarda Diyete Ceviz Katılmasının Serum Lipid Profili ve Nitrik Oksit Düzeylerine Etkisi
Hicran Hiçyılmaz1, Nigar Yılmaz2, Recep Sütçü3, Hüseyin Vural3, Namık Delibaş3
1 Yozgat Devlet Hastanesi, Biyokimya Bölümü, Yozgat
2 Gülkent Devlet Hastanesi, Biyokimya Bölümü, Isparta
3 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Isparta
Anahtar Kelimeler: Ceviz, diyet, total kolesterol, LDL kolesterol, HDL kolesterol, NO
Özet
Amaç: Çalışmanın amacı, ratlarda diyete ceviz eklenmesinin serum total, LDL ve HDL kolesterol, trigliserid ve nitrik oksit (NO) düzeyleri üzerine olan etkisini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Ratlar kontrol grubu (n=12) ve ceviz diyeti grubu (n=12) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Ratların 8 hafta süreyle beslenmeleri sağlandı. Deney süresinin sonunda ceviz diyetinin etkilerini değerlendirmek için serumda total, LDL ve HDL kolesterol, trigliserid ve NO düzeyleri ölçüldü.

Bulgular: Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında total ve LDL kolesterol konsantrasyonları cevizle beslenen grupta anlamlı olarak düşüktü.

Sonuç: Sonuç olarak cevizin faydalı etkileri göz önüne alındığında, diyetin vazgeçilmez bir bileşeni olarak önerilebileceğini söyleyebiliriz.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim