EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2021, Cilt 19, Sayı 2, Sayfa(lar) 099-107
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Farklı %TEa Standartlarına Göre Sigma Değerleri ve Analitik Evrenin Değerlendirilmesi
Uğur Erçin
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Kelimeler: total izin verilebilir hata, altı sigma, kalite kontrol, Westgard kuralları, analitik evre
Özet
Amaç: Bazı testlerinin sigma değerlerini hesaplayarak bu testlerin analitik performansını değerlendirmek ve farklı total izin verilebilir hata (%TEa) standartlarına göre hesaplanan sigma değerleri arasındaki farklılıkları ortaya koyarak gerekli testler için düzeltici faaliyetlerin belirlenmesini amaçladık.

Materyal ve Metod: Bu çalışma, 01/01/2020 ile 31/03/2020 tarihleri arasında çalışılan iç kalite kontrol (İKK) ve dış kalite kontrol (DKK) verileri kullanılarak yapıldı. Testler 4 panel halinde değerlendirildi [Biyokimya (10 test), Hormon-tümör belirteçleri (6 test), Hemogram (5 test), Koagülasyon (2 test)].

Bulgular: Farklı regülatör kuruluşlarınca belirlenen %TEa standartlarına göre hesaplanan sigma değerleri arasında belirgin farklar gözlendi.

23 testin iki düzey İKK verilerinin CLIA 2019 %TEa standartına göre hesaplanan sigma değerleri Westgard’ın sigma kuralları dikkate alınarak değerlendirildiğinde; 8 İKK sonucunun 13s, 8 İKK sonucunun 13s/22s/R4s/41s çoklu kurallarına göre ve 30 İKK sonucunun ise 13s/22s/R4s/41s/8x çoklu kurallarına göre değerlendirilmelerinin gerektiği görülmüştür.

Sonuç: Laboratuvarda çalışılan testlerin kalite yönetimi ve değerlendirilmesinde, iyileştirme çalışması gerekli olan testler ve iyileştirme çalışmalarının hangi kurallara göre yapılacağı belirlenirken, sigma değerlerini hesaplamak için seçilen regülatör kuruluş %TEa oranları önem kazanmaktadır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim