EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2020, Cilt 18, Sayı 2, Sayfa(lar) 107-113
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Bağımlılarda Laboratuvar Verilerine Dayalı Olarak Madde Kullanım Dağılımının Retrospektif Belirlenmesi
Uğur Atik1, M. Burak Y. Çimen2
1Üsküdar Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Madde bağımlılığı, idrar, LC/MS/MS, alkol, esrar, kokain, MDMA

Amaç: Madde Kullanım Bozukluğunun yaygınlığı konusunda ülkemizde laboratuvar sonuçlarının esas alındığı yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı; tedavi isteği olan bağımlı bireylerin kullandıkları maddelerin dağılımının laboratuvar verilerine göre belirlemesidir.

Gereç ve Yöntem: 2015-2020 yılları arasında laboratuvarımıza gönderilen 9402 adet idrar örneğinde; alkol, amfetamin, 3,4-metilenedioksi-N-metilamfetamin, esrar, kokain, morfin ve sentetik kannabinoid analizleri, sıvı kromotografi - kütle spektrometri (LC/MS/MS) yöntemi ile gerçekleştirildi.

Bulgular; Analizler sonucunda 2274 kişiye ait 3792 adet numunede, rapor edilebilir düzeyde madde varlığı belirlendi. Deneklere ait yaş ortalaması 31.14 ± 9.32 olarak hesaplandı. Madde kullananların en çok kümelendiği yaş aralığı; erkek: 25-29 (%23.8) ve kadın 20-24 (%20) olarak bulundu. Yaş aralığı 14- 19 arasında olan kadınların (%14.8) aynı yaş aralığında olana erkeklere (%5.14) göre daha çok madde kullandıkları belirlendi (p <0.001). Genel değerlendirmeye göre en çok kullanılan maddelerin sırasıyla esrar, alkol, kokain olduğu ( %40.2, %24.1, %19.6) ve ayrıca her geçen yıl esrar kullanımının artış gösterdiği belirlendi. Birden fazla madde saptanan örneklerde; 2 (%21) ve 3-6 adet (%5) arası farklı madde varlığı belirlendi. Çoklu madde kullanan bağımlıların; esrar, alkol ve kokaini daha çok seçtikleri gözlendi.

Sonuç; Elde edilen verilerle, 2019 Türkiye ve Avrupa Birliği Uyuşturucu Raporlarında yer alan bulgular ve diğer bölgesel çalışmalar arasında ve özellikle en çok kullanılan madde sıralamasında farklar gözlenirken, esrar kullanımının artışında, yaş ve cinsiyete göre dağılımında benzerlikler saptandı. Tanı, tedavi ve takipte laboratuvar verilerinin daha yaygın kullanılmasıyla yapılacak geniş epidemiyolojik çalışmalar, Türkiye genelinde daha somut sonuçlara ulaşılmasına yardımcı olacaktır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim