EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2004, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 121-126
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Yüksek Yaş ve Down Sendromu Riski Taşıyan Gebelerde, Seruloplazmin ve Adenozin Deaminaz Aktiviteleri
Sema Uslu, Emine Sütken, Zilif Güçlüer, Ömer Çolak, Özkan Alataş
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Eskişehir
Anahtar Kelimeler: Adenozin Deaminaz, Seruloplazmin, Gebelik, Down Sendromu
Özet
Bu çalışmada, yüksek yaş ve Down Sendromu riski (DS) taşıyan ikinci trimesterindeki gebelerde, serum seruloplazmin (CP) ve adenozin deaminaz (ADA) aktivitelerinin ölçülmesi ve gebe olmayan kadınların sonuçları ile karşılaştırılması amaçlandı. Bu ön çalışma, laboratuvarımıza Down sendromu risk tarama programı için kan veren 280 gebe kadında gerçekleştirildi. Kontrol grubu, aynı yaş gruplarında gebe olmayan kadınlardan oluşturuldu (35).

Gebelerden alınan kan örneklerinde ölçülen, Triple test (üçlü test) [serum AFP (a-fetoprotein), hCG (human Chorionic Gonadotropin) ve uE3 (unconjugated Estriol)] sonuçları, Prisca Prenatal Risk Hesaplama Programı kullanılarak, Down Sendromu açısından düşük veya yüksek riskli olarak değerlendirildi (Risk cut off 1/250). Gebeler bu sonuçlara göre; DS riski açısından; düşük riskli (170), yüksek riskli (30) ve yaşa bağlı yüksek riskli (80) olarak gruplandırıldı. Tüm gruplarda ve kontrollerde serum ADA ve CP aktiviteleri spektrofotometrik yöntemler ile ölçüldü.

ADA aktiviteleri; kontrol grubuna göre, düşük DS riski taşıyanlarda (p<0.001), tüm gebelerde (p< 0.01) ve yüksek yaş riski taşıyan gebelerde (p< 0.01) düşük, yüksek DS riski taşıyan gebelerde yüksek bulundu (p<0.05). CP aktiviteleri; kontrol grubuna göre, tüm gebelerde, düşük DS riski taşıyan gebelerde, yüksek yaş riski taşıyan gebelerde (p<0.001, tüm gruplarda) ve yüksek DS riski taşıyanlarda (p<0.05) anlamlı düzeyde yüksek bulundu.

Yüksek yaş riski ve düşük DS riski taşıyan gebelere göre, yüksek Down Sendromu riski taşıyanlarda; CP aktiviteleri düşük (p<0.001), ADA aktiviteleri ise yüksekti (p<0.001). Down Sendromu riski yüksek olan grup yaş gruplarına göre incelendiğinde, 35-41 yaş grubunda, CP aktivitelerinin düşük (p<0.05), ADA aktivitelerinin yüksek (p<0.05) olduğu gözlendi.

Sonuç olarak, ADA ve CP aktivitelerinin gebe kadınlarda değişmiş olduğunu ortaya koyduk. CP ve ADA aktivitelerinde gebeliğe bağlı bu değişikliklerin, yüksek DS riski ve düşük DS riski taşıyan gruplarda farklı olması bu testlerin bir tarama testi olarak kullanılabilirliğinin ileri çalışmalar ile araştırılması gerektiğini düşündürmektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim