Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2015, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 119-124
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Pediatrik Klinik Biyokimya Laboratuvarına Genel Bakış
Yasemin Üstündağ, Kağan Huysal
Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Biyokimya, Bursa, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Pediatri, Laboratuvar, Kan alımı, Rutin tanısal testler
Özet
Çocuklar erişkinlerden yalnızca yapısal olarak değil; metabolizmaları, hastalıkların oluş şekli ve hastalıklara karşı verdikleri yanıt açıdan da oldukça farklıdırlar. Pediatrik hastalarda en önemli değişken hasta yaşıdır. Klinik biyokimyacılar çocuk hastaların testlerinin gerçekleştirilmesinde ve yorumlanmasındaki farklılıklar konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Bu derlemenin amacı, çocuk hastaların kan örnekleri çalışılırken karşılaşılan bazı önemli preanalitik ve analitik güçlükler ile özel durumları gözden geçirerek, konuyu geniş bir şekilde sunmaktır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim