EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2014, Cilt 12, Sayı 2, Sayfa(lar) 091-098
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Yaş ve Cinsiyete Göre İdrar Nitrit ve Lökosit Esterazın Tanı Performansları
Şerif Ercan1, Nihal Yücel2, Raşit Serdar Özer3, Asuman Kaptanağası Orçun2
1Lüleburgaz Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Kırklareli
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İstanbul
3Dr. Lütfi Kırdar Kartal ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul
Anahtar Kelimeler: İdrar analizi; duyarlılık; özgüllük; testlerin prediktif değeri
Özet
Amaç: İdrar yolu enfeksiyonu tanısı için idrar kültürü istemi oldukça yaygındır. Bununla birlikte laboratuvara ulaşan idrar örneklerinin %70-80 kadarında kültür sonuçları negatiftir. Bu durum, hem laboratuvar iş yükünü hem de maliyeti arttırmaktadır. İdrar lökosit esteraz ve nitrit testleri hızlı, kolay ve düşük maliyetlidirler. Bu çalışmada, idrar kültürü sonuçları ile karşılaştırılarak yaş ve cinsiyete göre idrar nitrit ve lökosit esteraz testlerinin tanı performanslarının değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Retrospektif olarak tasarlanan bu çalışmaya, aynı anda hem idrar kültürü hem de idrar analizi istemi yapılan 24788 örnek dahil edildi. Lökosit esteraz ve nitrit için ayrı ayrı ve kombine olarak duyarlılık, özgüllük, negatif ve pozitif prediktif değerler hesaplandı.

Bulgular: 3544 (%14.3) idrar kültürü sonucu pozitif olarak belirlendi. Lökosit esteraz testinin duyarlılığı %74.6, özgüllüğü ise %64.2 olarak hesaplandı. Nitrit testinin duyarlılığı %43.1, özgüllüğü %99 olarak belirlendi. Lökosit esteraz ve nitritin her ikisinin ya da herhangi birisinin pozitifliği, pozitif sonuç olarak değerlendirildiğinde, duyarlılık %81.3 ve özgüllük %64 olarak bulundu. Nitrit için kadın ve erkek arasında hem duyarlılık hem de özgüllük bakımından bir fark bulunamadı. Lökosit esteraz için duyarlılık kadın ve erkeklerde benzer iken özgüllük erkeklerde daha yüksek bulundu. Yaş ile herhangi bir belirgin değişiklik belirlenmedi.

Sonuç: Pozitif nitrit sonuçları idrar yolu enfeksiyonunun bir belirteci olarak değerlendirilebilirken, negatif nitrit sonuçları idrar yolu enfeksiyonunu dışlayamamaktadır. Lökosit esteraz ise hem idrar yolu enfeksiyonunu belirlemede hem de dışlamada zayıf performansa sahiptir. İdrar yolu enfeksiyonunu dışlama açısından en iyi performans her iki testin negatif olduğu durum olarak belirlenmiştir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim