EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2012, Cilt 10, Sayı 1, Sayfa(lar) 035-040
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Klinik Tanı ve Laboratuvar Pratiğinde D-dimer Testi
Tevfik Noyan
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Ordu
Anahtar Kelimeler: Fibrin yıkım ürünleri, venöz tromboembolizm, pulmoner emboli
Özet
D-dimer antijeni, çapraz bağlı fibrine üç farklı enzimin ardışık etkisi sonucunda oluşan bir fibrin yıkım ürünüdür. Plazma D-dimer seviyelerinin yükselmesi trombus oluşumunun güvenilir bir göstergesidir. D-dimer, özellikle venöz tromboemboli dışlanmasında ve tekrar riskinin değerlendirilmesinde sık olarak kullanılan güvenilir bir laboratuar testidir. D-dimer üzerindeki özgün epitoplara karşı gelişen monoklonal antikorlar, yalnızca fibrinle çapraz reaksiyona girdiğinden, bu özellik, D-dimer testine tanısal açıdan yüksek özgüllük katar. Bu makalede, D-dimer ölçüm yöntemleri ve tanısal önemine ilişkin literatür bilgileri özetlenmiştir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim