EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2022, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 124-131
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Egzersizin Dolaşımdaki Lipid Metabolizması ile İlgili mikroRNA'lar Üzerindeki Etkisi
Kübra Kaya1, Fatma Humeyra Yerlikaya1, Galip Bilen2, Duygu Eryavuz Onmaz1
1Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Egzersiz, mikroRNA, lipid metabolizması, kolesterol
DOI: 10.56615/tkbd.2022.16

Amaç: Sedanter yaşam tarzı kardiyometabolik risk faktörleri ve obezite ile ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı, düzenli egzersizin, akut egzersizin ve sedanter yaşam tarzının lipid metabolizmasında düzenleyici rol oynayan miRNA-33, miRNA-335, miRNA-370, miRNA-758 serum düzeylerine etkisini araştırmak ve egzersizle ilgili moleküler mekanizmaların aydınlatılmasına katkı sağlamaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 30 elit tekvando kadın sporcu ve düzenli egzersiz yapmayan 30 sedanter kadın dahil edildi. Plazma miRNA-33, miRNA-335, miRNA-370, miRNA-758 seviyeleri real-time kantitatif PCR (RT-PCR) analizi kullanılarak değerlendirildi. Seçilen biyokimyasal parametrelerin seviyeleri, otomatik Architect C 8000 System (Abbott Laboratories, Abbott Park, IL, ABD) ile kolorimetrik olarak ölçüldü.

Bulgular: Plazma miRNA-33 düzeyleri egzersiz öncesi [5.96 (1.48-23.92)] ve egzersiz sonrası gruplarda [6.82 (0.72-96.34)] sedanter gruba [2.67 (0.12-8.88)] göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde (p<0.001) yüksek bulundu. miRNA-758 seviyeleri, egzersiz öncesi [0.0099 (0.0009-0.04)] ve sedanter gruplar [0.0123 (0.0011-0.04) ile karşılaştırıldığında egzersiz sonrası [0.0016 (0.0010-0.02)] grupta istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşüktü (p <0.001). miRNA-370 seviyeleri egzersiz öncesi [3.11 (0.70-17.15)] grupta egzersiz sonrası [7.41 (2.81-56.89)] ve sedanter [8.17 (0.32-26.35), p< 0.001] gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşüktü (p<0.001). miRNA-335 düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05).

Sonuç: Bulgularımız, düzenli egzersizin moleküler düzeyde lipid metabolizması üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ve miRNA-33, miRNA-370 ve miRNA-758'in egzersize metabolik yanıtın düzenlenmesinde önemli bir rol oynadığını göstermektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim