EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2004, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 127-136
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Deneysel Diyabet Modelleri
Seda V. İrer, Gülinnaz Alper
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Deneysel diyabet, Diabetes Mellitus, hayvan, sıçan

Çeşitli hastalıkların tanılarının konulması, patogenezlerinin aydınlatılması ve tedavi seçeneklerinin irdelenmesi için yapılan araştırmalarda deneysel hayvan modelleri çok çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Diabetes Mellitus yaşam boyu süren, sürekli izlem ve tedavi gerektiren, akut ve kronik komplikasyonları nedeniyle hastanın yaşam kalitesini oldukça azaltan, morbiditesi, mortalitesi ve topluma ekonomik yükü yüksek kronik metabolik bir hastalıktır. Bu nedenle patogenezinin aydınlatılması önem taşımaktadır. Bu derlemede, diyabet hastalığının patogenezinin aydınlatılması ve yeni terapötik girişimlerin denenmesi için yapılan araştırmalarda kullanılmakta olan deneysel modeller ve kullanım şekilleri incelenmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim