Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2016, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 073-078
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
HbA1c Tayininde HPLC Yöntemlerinin Karşılaştırması
Özlem Uğurlu Demirezen, Nuriye Uzuncan, Sibel Bilgili, Murat Akşit, Alperen Halil İhtiyar, Özge Esenlik, Giray Bozkaya
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: HbA1c proteini; HPLC; Metodolojik çalışmalar

Amaç: Yöntem karşılaştırma deneyleri, örneklerin yeni test yöntemi ve daha önceden kabul edilmiş yöntemle analiz edilerek elde edilen sonuçların karşılaştırılması temeline dayanır. Bu çalışmada, laboratuvarımızda HbA1c ölçümünde kullanılan boronat afinite kromatografisi ile ters-faz katyon değişim kromatografisi yöntemlerinin karşılaştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Hastanemiz biyokimya laboratuvarına HbA1c ölçümü için gönderilen 131 hasta örneği, Adams HA-8180V (Arkray, KDK, Shiga, Japonya- ters-faz katyon değişim kromatografisi) ve Premier Hb9210 (Trinity Biotech, İrlanda- boronat afinite kromatografisi) HPLC cihazlarında çalışıldı. Yöntem karşılaştırma çalışmaları Clinical Laboratory Standards Institute tarafından yayımlanan National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS)'in EP9-A2 protokolüne göre yapıldı.

Bulgular: Yöntem karşılaştırma için 131 hastanın sonuçları SPSS 21.0'a kaydedildi. İki yöntem arasında bulunan korelasyon istatistiksel olarak anlamlıydı (r= 0.980, p<0.001) ve regresyon denklemi (y=0.27+0.95x) olarak hesaplandı.

Sonuç: İki farklı yöntemle yaptığımız %HbA1c ölçümlerinin birbirleriyle uyumlu, doğru ve güvenilir olduğu belirlendi. Bunun yanında metod seçiminde laboratuvarların maliyet, hızlı sonuç alma gibi diğer faktörleri de göz önünde bulundurmasının uygun olacağı düşünüldü.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim