Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2016, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 026-031
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Tam Kan Bekleme Süresinin Trombosit İndekslerine Etkisi
Kağan Huysal, Yasemin Üstündağ, Leyla Günay, Faruk Irmak
Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya, Bursa, Türkiye
Anahtar Sözcükler: trombosit, kan hücre sayımı, ortalama trombosit hacmi

Amaç: Otomatik tam kan sayımı cihazları ile trombosit indeksleri (TI) olan ortalama trombosit hacmi (MPV), trombosit dağılım genişliği (PDW) ve “plateletcrit” (PCT) parametreleri ölçülebilmektedir. Numunelerin uzun süreli beklemesinin yanlış sonuçlara neden olabileceği bilinmektedir; bu çalışmanın amacı örnek alımı ile test çalışılması arasında geçen sürenin Mindray BC-5800 analizörü ile TI değerlerine etkisini ölçmektir.

Materyal ve Metod: Tam kan sayımı K3-EDTA'lı tüplere alınan kan örneklerinden Mindray BC-5800 (Mindray BioMedical Electronics Co., Ltd., Shenzhen, Çin) cihazında yapıldı. Venöz kan alındıktan sonra 45-60 dakikada çıkan sonuçlar bazal değer kabul edildi. Kanlar oda sıcaklığında (24°C -26°C) bekletilip 150., 270., dakikada ve 24.saatte tekrar çalışıldı. TI parametrelerinin stabilitesi bazal örnek sonuçları ile karşılaştırarak belirlendi.

Bulgular: Trombosit sayısı bekletmekle değişmedi. PDW değeri 24. saatte başlangıca göre yüksek bulundu (p<0.05) (%7.9); MPV, P-LCR ve P-LCC değerleri ise bazal değerle karşılaştırıldığında tedrici olarak arttı (p<0.01).

Sonuç: EDTA'lı kanın bekletmekle Mindray BC-5800 ile çalışılan TI sonuçlarında ilerleyici bir artışa neden olur, bu nedenle numune alma ve analiz arasındaki zamanı standardize etmek gerekmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim