Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2016, Cilt 14, Sayı 1
7 makale bulundu.
 • Labil hemoglobin A1c'nin kan glukoz düzeyi ve MPV ile ilişkisi
       Çiğdem Karakükcü1, Meral Mert2, Ahmet Karaman3
 • MPV Değerinin Ankilozan Spondilitli Hastalarda Enflamasyon Belirteci Olarak Değerlendirilmesi
       Derya Koçer1, Fatma Mutlu Sarıgüzel2, Emel Güler3, Çiğdem Karakükcü1, Serap Tomruk Sütbeyaz3, Ahmet Gödekmerdan4
 • Soğuk Aglütinin hastalığında Tam Kan Sayımı
       Sibel Kulaksızoğlu, Hamit Yaşar Ellidağ, Esin Eren, Necat Yılmaz
 • Antikoagülanların Tam Kan Sayımına Etkisi: EDTA'ya Bağlı Psödotrombositopeni
       Didem Barlak Keti1, Sabahattin Muhtaroğlu1, Nihat Kalay2
 • Antitrombositik Tedavi İzleminde Trombosit Fonksiyon Testleri
       Burcu Barutçuoğlu
 • Çocukluk Çağı Apandisit Tanısında Nötrofil Lenfosit Oranı ve Trombosit Lenfosit Oranı
       İlyas Duran1, Veli Avci2, Selçuk Nazik3, Eren Altun4
 • HbA1c Değerlerinin İnflamatuar Belirteçleri ile İlişkisi
       Belkız Öngen İpek, Mustafa Erinç Sitar
 •  

  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim