Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2014, Cilt 12, Sayı 3, Sayfa(lar) 137-146
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Amyotrofik Lateral Skleroz Hastalığında Biyobelirteçler
Sevda Ünallı Özmen, Yeşim Özarda
Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya, BURSA, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Amyotrofik Lateral Skleroz; genetik; moleküler patoloji; biyobelirteç

Amyotrofik lateral skleroz (ALS) motor nöronların hasarı ile seyreden ve günümüzde halen etkili bir tedavisi bulunmayan, ölümcül bir hastalıktır. Gerçekleştirilen bir seri genetik ve moleküler patolojik çalışmalarla ALS ile ilgili bilgiler artmış olmasına rağmen halen birçok ALS vakasının nedeni bilinmemektedir. Birçok sistemin etkilendiği bir hastalık olarak tanımlanan ALS'nin birçok faktör etkisiyle oluştuğuna inanılmaktadır. ALS tanısı, prognostik sınıflaması ve hastalığın değerlendirilmesi için duyarlı biyolojik belirteçlerin bulunmasına ve kullanılmasına ihtiyaç vardır. Bu derlemede, bu güne kadar gerçekleştirilen çalışmalarda ALS hastalığı ile ilintili olabilecek ve daha sonraki çalışmalara ışık tutabilecek biyobelirteçlerden bahsedilmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim