Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2014, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-007
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Hastabaşı Sistemlerle Yapılan Glukoz Monitörizasyonunda Hangi Yöntem Daha Doğru?
Esra Ekiz1, Şermin Acar Duran2, Mihriban Ulaş2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, Biyokimya, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Kan glukozu kişisel-izlemi; hekzokinaz; glukoz 1 dehidrogenaz

Amaç: Diabet yönetiminde kullanılan hastabaşı glukometrelerden Accuchek Active (AC) ve Optium Xceed (OP) adlı hastabaşı cihazların, referans yöntem kullanan Olympus AU 2700 (OL) otoanalizör cihazı ile doğruluk bakımından karşılaştırılması.

Materyal ve Metod: Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi acil ve dahiliye servislerine başvuran 18 yaş üstü toplam 44 hasta çalışmaya alındı. Antekübital venden 2 cc venöz kan örneği alınarak EDTA'lı tüplere aktarıldı. Her bir plazma örneği her cihazda ikişer kez okutularak ortalama değerleri alındı.

Bulgular: Pyrolinquinoline quinon bağımlı glukoz dehidrogenaz (GDH) enziminin bis-(2-hidroksietil)-(4- hidroksiiminohekzo 2,5-dieniliden)-amonyum kloridi mediatör olarak kullandığı reaksiyon, NAD (nikotiamid dinükleotid) bağımlı GDH enziminin PQ (fenantrolin kinon)'u mediatör olarak kullandığı reaksiyona nazaran referans yönteme daha yakın bulundu. Tüm ölçümlerde hekzokinaz yönteminin, glukoz dehidrogenaz yönteminden daha düşük değerler gösterdiği ve iki yöntem arasındaki farkın glukoz değerleriyle doğru orantılı olarak arttığı gözlendi.

Sonuç: Hastabaşı glukometrelerinin seçiminde referans yöntemle benzerliklerine özen gösterilmelidir. Tüm taşınabilir glukometrelerin, referans yöntemden daha yüksek değerler ölçtüğü akılda tutularak hastalara bu durumun diabet eğitiminde vurgulanması önerilebilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim