Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2012, Cilt 10, Sayı 3, Sayfa(lar)
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Uzun Süre Akrilamid Verilen Sıçanlarda Karaciğer Fonksiyon Testlerinin ve Karaciğer Histopatolojisinin Değerlendirilmesi
Fatma Hümeyra Yerlikaya1, Aysun Toker1, Yeşim Yener2, Hatice Toy3
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Biyoloji Eğitimi Bölümü, Konya
3Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Konya
Anahtar Sözcükler: Akrilamid; karaciğer fonksiyon testleri; malondialdehid

Amaç: Akrilamid (AA) gıdaların yüksek sıcaklıkta pişirilmeleri, kavrulmaları ve kızartılmaları esnasında ortaya çıkmaktadır. AA'in sağlık üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunun tespit edilmesi ile bu konu üzerine yapılan araştırmaların sayısında önemli artışlar olmuştur. Biz bu çalışmada, uzun süreli AA tedavisi ile sıçanlar üzerinde karaciğer fonksiyon testlerinin, karaciğer doku malondialdehid (MDA) düzeylerinin ve karaciğer histopatolojik durumunun nasıl değiştiğini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: ‚alışmada 65-75 g ağırlığında ve yaşları 3-4 haftalık 25 erkek ve 25 dişi Wistar cinsi sıçanlar kullanıldı. Hayvanlara 90 gün boyunca standart sıçan yemi ve günlük tüketecekleri içme suyuna her hayvanın sırasıyla 2 mg/kg/gün ve 5 mg/kg/gün dozunda AA ilave edildi. Tedavi sonrası hayvanlar anestezi altında servikal dislokasyonla öldürüldü ve serumlarında total kolesterol, trigliserid, total protein, albumin, AST, ALT ve LDH düzeyleri ölçüldü. Karaciğer dokusunda ise MDA düzeyleri ölçüldü ve histopatolojik inceleme yapıldı.

Bulgular: 5 mg/kg/gün AA muamelesi olan erkek sıçanlara ait serum AST (p<0.05), ALT (p<0.05), LDH (p<0.01), trigliserid (p<0.05) ve doku MDA (p<0.05) değerleri kontrol grubuna göre önemli derecede yüksek bulundu. 2 mg/kg/gün AA muamelesi olan erkek sıçanlara ait serum LDH (p<0.05) değerleri de kontrol grubuna göre önemli derecede yüksek bulundu. İlaveten, 5 mg/kg/gün AA muamelesi olan dişi sıçanlara ait serum AST (p<0.05), LDH (p<0.01) ve doku MDA (p<0.05) değerleri kontrol grubuna göre önemli derecede yüksek bulundu. Ayrıca, her iki cinsiyette 5 mg/kg/gün AA muamelesi olan sıçanlara ait karaciğer doku örneklerinde 2 mg/kg/gün AA muamelesi olan gruplara göre hem nitelik hem de nicelik bakımından daha fazla karaciğer harabiyeti (tek hücre nekrozu, yağlanma ve nükleer polimorfizm) olduğu gözlendi.

Sonuç: Bulgularımız, uzun süreli AA tüketiminin karaciğer biyokimyası ve patolojisi üzerinde olumsuz etkileri olduğunu göstermektedir. AA tüketiminin azaltılmasının uygun olacağına inanıyoruz.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim